Torp i Vrigstad socken

Hembygdsföreningen har samlat uppgifter om torpen i Vrigstad socken. Här presenteras fakta från husförhörslängderna för de torp som finns dokumenterade. Har du kompletterande uppgifter om torpen och vilka som bott här är du mycket välkommen att dela med dig av din kunskap.  På de flesta av nedanstående torp har föreningen satt ut namnskyltar på den ursprungliga platsen för torpet.

Fakta om torpen
Föreningen har en databas med uppgifter om drygt 300 torp. Via respektive torpnamn hittar du förteckningar över de som bott på torpen och backstugorna.  

TorpkartaKartor och korta fakta
I slutet av 1970-talet började Hembygdsföreningen att markera platser för torp och backstugor i socknen. Under ett antal år, med start 1982, tog föreningen fram kartor där torpen finns markerade.
Samtliga kartblad finns tillgängliga som pdf-filer. Du kan antingen välja karta med utgångspunkt från kartan till vänster eller hitta rätt karta via vårt torpregister.

1982   1983   1984   1985   1986   1987    1988

Torpnamn Beskrivning
Abramstorp Under Trismålen. Se Kullen.
Alebäcken, Allebäcken Soldattorp.
Algotsplan, Karlsnäs, Ränneliden Backstuga under Lunnaberg. Sista inv. Algot Andersson f. 1863 och hustrun Emma Kristina Nilsdotter f. 1865. De bodde här mellan åren 1893-1915. År 1915 lät de uppföra fastigheten Jägersro numera Slättgränd 5.
Andersbo Torp under Köpstad Östergård. En interiörbild kan ni se i Hembygdsföreningens bok Bilder från Gamla Vrigstad. Ruben Karlsson flyttade omkring 1937. Användes senare som ungdomslokal men vandaliserades. Användes också till kanalarbetarbostad.
Andersholm Torp under Hjärtetorp.
Anna-Lisas, Sjövik Backstuga under Norra Virestorp, som var bebodd under kort tid av änkan Anna Lisa Johannesdotter. Hon flyttade 1917 härifrån till Botorp.
Annelund Torp under Vrigstad Månsagård.
Aspelunden Backstuga under Virestorp Norrgprd. En liten omålad stuga med ett enda rum, som flyttades till Krokek. Den siste boende hette Klas Pettersson, kallad Klas på Aspelunden, känd för ovanliga och märkvärdiga levnadsvanor och åsikter. Det påstods att han hade får inne i stugan. Han ansåg att folk inte dör, det är bara ”ånnen som stannar”, så det gäller att kvickt dra några långa andetag. Han hade orrkoja med bulvaner ute på Store myr, och var också känd för sin ovanliga styrka. När kyrkan byggdes 1865 och alla var skyldiga att göra dagsverken, lejde man Klas, som orkade forsla fram stenar så stora, att en häst knappt kunde rubba dem. 1914 lämnade Klas sin stuga och flyttade till Ålderdomshemmet, där han dog 1920, 89 år gammal.
Asplunden/Aspelunden Backstuga under Holkaryd Kuragård. Uppförd 1887 revs omkr. 1951. Sista inv. Gustaf Kreutz, f. 1834 i Svenarum d. 1915 på Asplunden, och hustrun Helena Kristina Karlsdotter, f. 1831 d. 1904 på Asplunden. Sonen Karl Gustaf Edvard, f. 1860, flyttade till Danmark och dottern Mina Kreutz, f. 1869, flyttade till Amerika.
Backaled, Grindstugan, Furbacken Torp/backstuga under Lundby Mellangård.
Berget, Ödeberg Torp under Djurskullen.
Berget Backstuga under Vrigstad Månsagård.
Berglunda Torp under Lunnaberg
Biskopsbo Backstuga.
Biskopsbo kvarn, Boskvarn

Bjällebo kvarn

Under Biskopsbo. Boskvarn hette en gång i tiden ”Biskopsboda Qwarn”. På Runstedts tid (se vid Stampen) fanns har både såg, kvarn och stamp, samt en bostad för stamparen och sågmästaren. Nu utnyttjas fallet för       produktion av el för Biskopsbo gårds räkning.

Bjällebo kvarn.

Björkelund Torp under Holkaryd Norregård. Sista inv. Enkl. Johannis Andersson, f. 1824 i Sandsjö, dottern Johanna, f. 1859 i Svenarum, samt inneboende änkan Anna Katrina Andersdotter, f. 1842. Hon flyttade till Rutagård år 1900. Sex barn.
Björkelund Backstuga under Horveryd Östergård.
Björkelund Backstuga under Virestorp Södergård.
Björkholmen Backstuga under Virestorp Södergård som försvann omkring 1930. Här bodde bl. a. Klas August Svensson (död 1912) och hustrun Anna Lisa (död 1913). De hade sonen Edvin, senare bosatt på Svarvarebygget.
Blomsholm, Blomslund, Tuvan, Anna-Kajsas Backstuga under Stenshult. Anna-Kajsa Eriksdotter, 1821-1913, bodde här på Blomsholm. Huset revs 1913.
Boda kvarn Boda kvarn och såg.
Bohult, Hultet Torp under Lammaskog. Ett s.k. rejält torp på sju tunnland och med plats för fyra kor i lagården. Torparen betalade skatten för torpet samt 250 kr om året i arrende. Den siste torparen var Karl Rylander, som flyttade härifrån 1928 till Strömsberg (vid Lammafors). Bland torparna före honom kan nämnas Anders Lindsten (senare bonde i Lundby Östergård) och Karl Johansson (senare bonde på Skogen).
Borgen Torp under Köpstad Östergård.
Borsnäs, Fällan, Grindstugan Backstuga under Stenshult Västergård. Sista invånare: Emil Andersson, skomakare, och Hulda ofta anlitad kokerska och väverska. Huset flyttades 1930 till Stockarydsvägen 6.
Borstabygget Ryttare/grenadjärtorp under Virestorp Norregård.
Botorp Torp under löjtnantsbostället Bjällebo. Sist bodde här Emma Lovisa Johansdotter. 1903 änka efter Johannes Holmqvist. Hon lämnade Botorp 1924 och flyttade till Svenarum. Botorp arrenderades senare av Oskar Björn på Hatten. Husen revs troligen till ved på 1940-talet.
Broddanäs Torp under Lundholmen. Byggt 1781.
Broholm Backstuga under Sunnerby Södergård.
Brostugan Backstuga under Holkaryd Södergård. Sista inv. Andreas Arvidsson, 1820-1897, hustrun Inga Jonasdotter, 1816-1896 (se Holsmosse). En dotterson till Andreas och Inga var Edvard Edvardsson, Lundholmen.
Brostugan, Byängen Torp under Lilla Gettersryd.
Bäckanäs, Haraled Backstuga under Stenshult.
Bäckaryd 1 Backstuga under Horveryd Västergård.
Bäckaryd 2 Backstuga under Horveryd Västergård. Stugan byggdes 1887 av korpralen Johan Gräns, 1834-1923, som efter 37 års tjänst som soldat för Horveryd rote, då drog sig tillbaka. Stugan flyttades 1928 till den gata i Vrigstad, som fått namnet Korpral Gräns väg. Trappstenen blev hans gravsten och ligger väster om kyrkan med inskriptionen ”Allas vän”.
Bäckarydet Backstuga under Södra Virestorp. Hit kom 1917 Karl Henning Damberg, som i en bok av Göte Bjällebo (något djärvt) har kallats för ”Smålands största original”. Karl var född på Svenstorp under Lammaskog och bror till August Damberg på Larstorp. Han kom till Ålderdomshemmet 1944 och dog där 1947. Under den allmänna jakten på ved under 2:a världskriget revs många gamla hus i bygden, så också Bäckarydet.
Dadas, Daddefälla, Lilla Ryd Dadas eller Daddefällan är en backstuga under Holkaryds Rutagård, byggd 1818. Har också kallats Lilla Ryd. Stugan har varit borta mycket länge. Den sista som bodde här var änkan Catarina Andersdotter, f. 1780. Hon hade en dotter, Anna-Lisa Svensdotter, f. 1811, och en son, Petter Justen Svensson, f. 1814. Samtliga var födda på Dadas.
Dalen, Dahlen

Dalen, Dahlen

Backstuga under Horveryd Backegård.

Backstuga under Virestorp Norra.

Dammen Soldattorp under Holkaryd Norregård.
Djurskullen, Gössas, Jössas Under Knavramålen (men med en åker på Lammaskogs mark). Huset flyttades i slutet av 1800-talet till Nybygget (Hjalmar Johanssons) vid Knavramålen. På Gössas var affär. Sortimentet okänt.
Djurskullen 1/4 mtl. Militärboställe, indraget. Alla husen brann i maj 1809.
Ekenäs 1 Stora Torp under Knutsbråten. Snickaren Frans Johan Johannisson var den siste som bodde här. Han utvandrade till Amerika 1884. Fem år tidigare hade hans hustru dött, efterlämnande åtta barn, det yngsta bara tre år. Det har sagts och skrivits, att Frans ”rymde” till Amerika från sina barn och alla bekymmer, vilket dock torde vara oriktigt. När han åkte var alla barnen tryggt placerade i olika fosterhem, och så småningom följde några efter sin far till Amerika.
Ekenäs 2 Lilla Backstuga under hovslagarebostället Knutsbråten.
Erikas Två backstugor som låg mycket nära varandra: Erikas under Sunnerby Ågård och Maden under Södergård. Se även Maden.
Eriksdal, Johannes Backstuga under Lönshult.
Eriksdal, Nilsbygget, Dalen Backstuga under Horveryd.
Eriksdal Backstuga under Kusebo utjord, Lönshult.
Fiskarebo Backstuga under Lundholmen. Nu tillhör marken Sunnerby Ågård. Sista inv. Johan August Karlsson, f. 1861 i Moheda, och hustrun Eva Nilsdotter, f. 1868 i Blädinge. De flyttade till Fiskarebo 1897. Sex barn. De bodde kvar till 1899 då de flyttade till Gällaryd.
Fiskeled, Biskopsbo led, Västra Grindstugan Backstuga. Huset revs omkring 1936 – nuvarande Östanå. Vid Fiskeled fanns en grind över vägen. En annan grind fanns vid Gamla Mejeriet. En port fanns också på vägen till Biskopsbo, den kallades Lille port.
Fridenberg Backstuga under Holkaryd Skattegård.
Fridhem, Heddas Backstuga under Norra Virestorp, som revs 1930. Den kallades även för ”Heddas” efter den sista som bodde här, Hedda Falk (1860 – 1929). Hedda var svårt handikappad genom missbildade händer och fötter. Hon försökte sig på småskollärarinneyrket, undervisade.
Furulund Backstuga under Holkaryds Södergård. Sist bodde här August Wilhelm Engvall, f. 1849 i Värnamo, och hans hustru Hanna Matilda Isaksdotter, f. 1846, dotter till en betjänt hos Rein Finseke på Nydala herrgård. I maj 1887 emigrerade sonen Clas Johan, f. 1866.
Fällan Torp/dragontorp (omkring 1812)/grenadjärtorp under Lundholmen.
Fälthemmet Torp under Knekestorp. Siste brukare Gustaf Isen (omkring 1960).
Gabrielstorpet Torp under Sunnerby Norregård. Sista inv. gratialisten Anders Johan Wikell, f. 1853, och hustrun Anna Sara Svensdotter, f. 1838. De flyttade hit år 1905 och bodde kvar till år 1916.
Gapet Torp under Lönshult.
Gisabo Torp under Holkaryds Skattegård.
Gisabo kvarn Under Holkaryds Skattegård.
Gnillinge Gnillinge ar av namnet att döma en av socknens äldsta gårdar. Det var bebott till strax efter andra världskrigets slut. I början av 1800-talet bodde har änkefru Elisabet Hafström, som ägde en fjärdedel av alla hemman i socknen och som 1825 donerade ett av dessa (Holkaryd Lillegård) till skolan. Hon dog 1837, 97 år gammal.
Granemon  Under Horveryd Västragård.
Gransholm, Toppen, Granholmen Grenadjärtorp nr 35 under Gettersryd. Här har medlemmar av flera i vrigstadbygden kända soldatsläkter bott, bl.a. dragonen Johannes Nöbbelin, som dog under fälttåget i Norge 1814. Siste invånare på Granholmen var den store jägaren och fiskaren Karl August Pettersson, som bodde kvar här till strax före sin död 1957. Han var då 80 år gammal. Huset revs omkring 1960.
Grimsholmen Torp under Lammaskog. Huset reparerat och tillbyggt 1920. Arrendet ett dagsverke per vecka + 120 kronor. Ladugården nybyggd 1936. Flyttad till Svarvarebygget på 1950-talet.
Gripalyckan Backstuga under Horveryd Backgård. Siste invånaren Sven Gustav Jonasson Grip.
Gripsholm Backstuga under Knavramålen. Den som sist bodde här var Maja-Greta, änka efter soldaten Jonas Grip, d. 1867, och inhyses konstapeln Jonas Lund. Båda flyttade 1872 till ålderdomshemmet.
Gripsvall, Vraket Torp under Knutsbråten. Siste invånaren hette Sven Gustaf Magnusson och hans hustru Maria Katarina, som lämnade Vraket 1883 och flyttade till Ängaberget på Ekebergets del av Kusebo utjord.
Gröndal Torp under Lundby Mellangård. Siste invånare här var Johan (Jödde) Hjort, som dog här 1895. Huset var stort med rum och kök på bv. Rum på vinden där det varit småskola. Arrendet utgjorde två dagsverken i veckan. Huset rivet och flyttat till skolgården.
Grönemad Johan Gabrielsson var sista boende här. Han dog 1910. På auktionen samma år såldes lagården för 25 kronor, plockades ner och återuppfördes som verkstad åt målare Ekelöf vid Växjövägen 3. Numera rivet.
Gunudden Torp under Boda. Robert Lord (se vid Högelund) var den siste som bodde här. Han bodde här endast ett år – från 1893 till 1894 – flyttade sedan till Källunda och därefter till Högelund. Han påstås ha haft 60 cm långa mustascher.
Gustavsgården Backstuga under Horveryd Backgård.
Gyllebo, Giölaboda Torp under Lundholmen. Första noteringen 1740, frälsetorp – Jaen.
Gärdet Backstuga under Sunnerby Södregård.
Göranbygget, Smedens Under Gettersryd.
Göstorp, Lilla Torp under Stora Göstorp. Revs 1939. Sista inv. Anders Johan Karlsson, f. 1837 i Nydala, och hustrun Lena Kristina Carlsdotter, f. 1850 i Nydala. Fem barn. Flyttade till Hagalund (nuvarande Jönköpingsvägen 24) i Vrigstad.
Göstorp, Stora Torp under Lundholmen.
Hagen, Hoåsen Torp under Biskopsbo.
Hagen Torp under Knekestorp. Här fanns tidigare två bebodda stugor, bl. a. bodde Klas Törnros (Klas i Kulan) flera år här. Den siste brukaren var Samuel Andersson, som med sin familj lämnade Hagen år 1898.
Haraled, Bäckanäs Backstuga under Stenshult.
Hjertetorp Militärboställe/förareboställe vid Överstelöjtnantens kompani av Jönköpings Infanteriregemente.
Hjortaliden Torp under Knekestorp.
Hjärteryd Torp under Knavramålen.
Holmatorpet Torp under Södra Virestorp. Den siste innehavaren hette Klas August Svensson, som lämnade Holmatorpet 1898 och flyttade till Svenarum.
Holsmosse, Horsmosse, Nybygget Backstuga under Holkaryd Södergård. Byggdes år 1810. Tidigare torp. Sista inv. Andreas Arvidsson, 1820-1897, hustrun Inga Jonasdotter, 1816-1898. Andreas tillverkade korgar. Flyttade från Holsmosse till Brostugan. Makarna hade nio barn.
Hultabron, Hultabroen Torp under Lundholmen.
Hushall Soldattorp under Sunnerby Östergård.
Hushall Lilla, Riket Under Sunnerby.
Håkanstorp, Håkansbygget Under Kvarnagården. Omnämnt redan år 1821. Revs under 1800-talets slut.
Håkantorp, Lenelyckan Backstuga under Stenshult Kvarnagård. Enligt kontrakt med ägaren till Kvarnagården apotekaren Leidenfrost ålåg det bl. a. Lena som bodde på Lenelyckan att hålla rent på broarna över ån varje helgdagsafton under sommaren. Lena försörjde sig även på att göra halmhattar. VD:n för företaget Hexagon Torbjörn Ek:s förfäder härstammar från Lenelyckan. Hans farfars far Johan Ek, son till Lena och handlare i Vrigstad, bodde som barn i stugan tillsammans med sina syskon, bl. a. Axel som när han fått ett mål mat på Kvarnagården brukade säga ”Det är roligt att vara mätt”.
Häggeryd, Häggerydet, Heggeryda Torp under Holkaryds Rutagård, byggt år 1792 och rivet 1911. Sista att bo här var Frans Ferdinand Pettersson, f. 1868 i Nydala, och hans hustru Emma Kristina, f. 1870 i Vrigstad. De flyttade 1911 till Sandsjö. På Häggerydet bodde tidigare Petter Magnusson, som 1872 på hemväg från Dalen en marsdag gick genom isen och drunknade. Samma år inträffade en rad olyckor i bygden och man diktade en vers om detta: en hade drunknat i Rusken, en äldre kvinna hade hittats död i den öppna spisen. Versen slutade ”Pelle på Häggrydet gjorde ej så, Han gick ner sig i Holkaryds å”.
Häggerydet Lilla, Anna-Lisas Backstuga under Holkaryd Rutagård. Änkan Anna-Lisa Petersdotter, f. 1827 i Nydala var maka till framlidne Petter Magnusson, f. 1823. Petter drunknade i ån år 1872. Fem barn. Numera är stugan hönshus i Rutagård.
Hägnen, Hägna, Lilla Gisabo Torp under Holkaryd Skattegård.
Hästhagen Torp under Sunnerby Ågård.
Hästhagen, Lilla Backstuga under Lundby Västergård. Den södra ändan av parstugan. Gemensamt kök och halvmeterhöga trösklar.
Hästhagen, Stora Torp under Lundby Västergård. Norra delen av parstugan. Ett undantag för potatis för torparna i Boda, Lilleslätt och Strömsjö.
Högavadet, Öjavaett, Öjavaden Torp under Lundholmen.
Högelund Torp under Lundby Mellangård. Stugan revs 1916 av mjölnaren på Sågen, Boda. Fram till 1910 bodde grenadjären Gustaf Lord och hans hustru Helena Tolf här. Hans kontrakt på torpet finns återgivet i ”Människor i Vrigstad”. De sista åren innan huset revs bodde sonen Robert Lord på Högelund. Huset var litet med rum och kök. Ladugården hade plats för två kor.
Högholmen, Högaholm, Höjden Torp under Horveryd Backgård. Sista inv. snickaren Johannes Lindqvist, f. 1863, och hustrun Anna Lovisa Johansdotter. Johannes arbetade som svarvare på Lammafors. Huset flyttades sedermera till Hällaryd.
Höjden Torp under Knekestorp. Hit flyttade familjen Otto Andersson (Otto död här 1906) från Källunda Änkan Maja-Stina bodde kvar till 1913, då hon flyttade till Jonsberg under Horveryd. En av sönerna var Oskar Ottosson, mera känd som Oskar på Malmö.
Hörnet Torp under Ekeberget. Det övergavs 1909, då den siste invånaren Isak Pettersson flyttade till Västerskog under Köpstad, där han dog 1918. Huset flyttades på 1920-talet till Hok.
Hörnet Torp under Köpstad Östergård. Sista inv. skomakaren Claes Johan Andersson, f. 1843, och hustrun Lisa Stina Nilsdotter. De flyttade från Hörnet år 1909. Byggnaden revs 1923.
Ingemarsbo Backstuga under Porsamålen.
Joelsplan, Johanslund Backstuga under Lunnaberg. Sista inv. skomakaren Joel Andersson, f. 1844, och hans andra hustru Ida Charlotta From, f. 1863. Deras dotter Maria föddes på Joelsplan.
Johansberg, Stridsberg, Lenevången Backstuga under Horveryd Backgård. Ej nämnd efter 1902.
Jonsastinas, Norrefälle Backstuga under Holkaryd Skattegård.
Jonsberg Torp under Vrigstad Ingemarsgård t.o.m. 1875, därefter backstuga.
Jonsbygget Torp under Lundholmen.
Karlsberg Backstuga under Bjällebo. Karlsberg revs till ved under kriget.
Karlsberg Torp under Hjärtetorp. Siste invånare var Karl Emil Johansson med hustrun Augusta, som omkring 1940 flyttade till Lammafors. Huset som var byggt av Karl Emils far, Otto på Andersholm, revs under krigsåren.
Karlsbo Torp under Köpstad Östergård. Huset flyttades ca 1910 till Sävsjövägen. Det köptes av Damberg.
Karlskoga LHT Lägenhet.
Karlslund, Carlslund Torp under Trismålen. Den siste som bodde här var ”Ressla-Pelle” (Peter Johan Eliasson), som lämnade Karlslund 1892 och flyttade till Moen.
Knavramålen Ursprungliga huvudgården där hus stod kvar in på 1940-talet. Fastigheten delades för cirka 100 år sedan, så att ytterligare tre lotter uppstod: Moen, Hjerteryd och Nybygget.
Knekestorp Lilla, Hyttens Backstuga under Knekestorp, även kallat ”Hyttens”. Paret Anders Johan Magnusson (kallades Hytten) och Maja Svensdotter var de sista som bodde här. Maja dog 1894 och Anders Johan 1906.
Kringelbråten Lilla Torp under Stora Kringelbråten. Byggt år 1811. Sista inv. Johannes Andersson, f. 1828, och hustrun Anna Stina Andersdotter, f. 1825 i Svenarum.
Kringelbråten Stora 1 Torp under Lundholmen.
Kringelbråten Stora 2 Torp under Lundholmen.
Kringelön, Snurrens Torp under Holkaryd Norregård. Nedlagt 1874. Sista inv. Anders Eriksson, f. 1821 i Hjälmseryd, flyttade till Nydala 1874 och hustrun Maja Katrina Nilsdotter, f. 1804. Sonen ”barnhusbarnet” Erik Reinhold Lindström, f. 1859 i Stockholm.
Kullaberg Ryttartorp/Grenadjärtorpet nr 33 under Holkaryds Södergård. Här har grenadjären Fröjd med sex barn och hans efterträdare Gustaf Kreutz, som sedan flyttade till ett torp under Kuragård, bott. Sist att bo här var gredjären Axel Viktor Sköld, f. 1870 i Nydala, och hans hustru Emma Christina Clasdotter, f. 1871 i Nydala. De hade ett barn och flyttade sedermera till Göstorp. Stugan flyttades och står nu på Jönköpingsvägen 13 i Vrigstad (Sjövik).
Kullen, Abramstorp Torp under Trismålen. Det övergavs 1893, då den siste invånaren, Sven Gustav Grip, flyttade till Stavudden (under Lönshult).
Kullen Torp under Holkaryds Kuragård.
Kulltorp Torp under Bjällebo. Huset låg på den sida av vägen där skylten står, ladugården på den motsatta. Här bodde Sven Gustaf Johansson, gift med dottern till företrädaren, Maria Albertina Sandström. Nio barn växte upp på Kulltorp. Sven Gustaf och Maria dog båda på samma dag, den 8 januari 1928.
Kultan, Biskopsbo Östra Grindstuga Även kallad Biskopsbo Östra grindstuga. Torp under Biskopsbo. Frans Rydén bodde här tillsammans med sin familj mellan 1896-1917, då de flyttade till Smedhemmet. Av de nio barnen utflyttade flera till Amerika. Huset revs i slutet av 1920-talet.
Kulängen, Kulan Backstuga under Horveryd Östergård. Stället känt för dess siste invånare Klas Johan Törnros, kallad ”Klas i Kulan”. Stugan hade bara ett rum med öppen spis och jordgolv. Både Klas och stugan finns på fotografi i föreningens bildarkiv (publicerad i ”Människor i Vrigstad” sid 65).
Kurabo Backstuga under Lönshult. Den sista som bodde här var änkan Anna Lena Jonasdotter, som 1894 flyttade hit från Lilla Svenseryd, och dog här år 1900.
Kvarnaryd, Lilla Kvarnaryd Torp.
Källeberg Torp under Göstorp, Lundholmen. Sista inv. Otto Johannesson, f. 1842, och hustrun Greta Charlotta Andersdotter, 1844-1920, död på Fridenberg. Flyttade till Broddanäs år 1900.
Källebäck Torp under Lundholmen.
Källehult Torp under Sunnerby Norregård. Sista inv. Sven Gustaf Erlandsson, f. 1830, och hustrun Märta Stina Svensdotter, f. 1838. De flyttade hit år 1893 från Jonsberg och flyttade härifrån till Skärbäcken år 1895.
Källeryd, Haralds, Trillery Torp under Holkaryd Södergård.
Källsmo Backstuga.
Källstorp, Hultet Torp under Knutsbråten, som var bebott till början av 1930-talet, varefter husen förföll. Den allra siste var Gustaf Sandén, som bodde här något år innan han flyttade till Lilla Lönshult. På Hultet växte barnhemspojken Axel Sundqvist upp, f. 1903, begåvad fiol- och cellospelare, senare musikdirektör i Umeå.
Källunda Lilla Torp/backstuga under Lundby Västragård.
Källunda Stora Torp under Lundby Västragård. Den som sist bodde här var Anders Johan Holms änka Josefina Albertina (se Nybygget), som dog 1943. Huset revs till ved under krigsåren.
Källåsen Torp under Lundholmen.
Körsbärshultet Torp.
Labbeliden, Labbaliden Torp under Spånarp.
Lammafors Backstuga under Lammaskog.
Lammafors såg Torp under Lammaskog.
Lammaryd Torp under Sunnerby Ågård. Här bodde soldaten Carl Gustaf Sjöö, hustrun Johanna Fredrika Ek.
Lammaskog Det fanns två boningshus om vardera sex rum samt bl. a. ladugårdsbyggnader. Rusthåll.
Larstorp Torp under hovslagarbostället Knutsbråten.
Ledstorp, Lastorp Soldattorp under Horveryd Backgård. Sista inv. soldaten Frans Gustaf Rydell, f. 1849, och hustrun Inga Kristina Gustafsdotter. År 1902 flyttade de till Råsen.
Lilla Boda Torp under Boda. Stadigvarande bebott till omkring 1940. Den siste här var Karl Nilsson i Berglunda.
Lilla Hem Backstuga under Biskopsbo. Sista invånare Fröken Tolf, kusin till Frederique Runstedt. Huset flyttat till Biskopsbo gård och tjänstgjorde som förråd.
Lilla Kvarnaryd, Svedbenet Torp under Kvarnaryd. Huset flyttades till Vrigstad – Stugan.
Lilla Wetterbergs Under Sunnerby Ågård.
Lillelund Backstuga under Holkaryd Lillegård. Sista inv. Britta Lisa Pettersdotter, f. 1830 på. Moen, Vrigstad samt fostersonen Klas Edvard Israelsson, f. 1854 på Sandslätt, Vrigstad.
Lillelund Backstuga under Stenshult. Sista inv. änkan Tilda Nilsdotter, f. 1854, flyttade 1910 till fattighuset. Dottern Julia, f. 1888, flyttade år 1910 till Sunnerby. Huset revs 1912 av Emil Svensson, nuvarande Kronoberg.
Lilleslätt Torp under Lundby Mellangård. Huset brann 1912, då Viktor Andersson med familj flyttade till Strömsjö. Viktor hade förlorat ena armen vid en olycka på sågen i Boda. Fotografi av honom och några andra torpare finns i Hembygdsföreningens bok ”Människor i Vrigstad” sid 53. Huset mycket litet och dåligt byggt. Rum och kök. Arrendet två dagsverken i veckan.
Lillelund, Berget Torp under Knekestorp. De sista här var Karl Fritiof Alm och hans hustru Emma Kristina. Båda dog här, han 1892 och hon 1897. En av sönerna blev skomakare i Söndra.
Lilläng

Lillängen

Backstuga under Horveryd Östergård.

Ursprungligen backstuga under Bjällebo.

Lillängen Backstuga under Knavramålen. Den enda kända invånaren är Sven Johan Jonasson och hans hustru Inga Kristina, som flyttade härifrån år 1875 till Karlslund under Trismålen.
Lindeholm, Lindholmen Backstuga under Horveryd Backgård. Sista inv. Johannes Matteus Karlsson och hustrun Johanna Katarina Andersdotter. Verkstaden som tillhörde backstugan flyttades senare till Smedstorp tidigare Esso-macken i Vrigstad.
Ljungdala, Latehult, Latan Backstuga under Mölnarp. Siste inv. Alexander Pettersson, 1845-1888, hustru Anna Nilsdotter, f. 1837. Anna var den sist boende på Ljungdala och flyttade 1891 till Ljungsberg under Vrigstad Ingemarsgård.
Ljungdala Backstuga under Köpstad Östergård.
Ljungdala, Lilla Backstuga under Köpstad Östergård. Huset flyttat från Maddebo/Oxhagen.
Ljungsberg, Jonsberg Backstuga under Horveryd Östergård. Sista inv. var Oskar Emanuel Andersson-Ottosson och hustrun Ester. De flyttade från Ljungsberg till torpet Malmö. Huset revs 1945.
Lugnet Backstuga under Holkaryd Kuragård. Byggdes 1897 av sista inv. Lovisa Kristina Andersdotter, f. 1839 i Hylletofta. Lovisa flyttade 1913 till Köpstad. Dottern Vilhelmina Alfrida flyttade till Amerika år 1901. Dessutom fanns inneboende hos Lovisa änkan Kristina Johannesdotter, f. 1848 i Hjälmseryd, d. 1916.
Lugnet Backstuga under Hjertetorp.
Lunden, Stenkullen Torp under Lundholmen. Byggt senast år 1917. Revs på 1950-talet och flyttades till Sävsjövägen (mitt emot Biskopsbo). Sista inv. Gustav Karlsson och hustrun Anna Sjölander. Flyttade till Ramkvilla 1946.
Lunden Backstuga under Virestorp.
Lyckan, Lycke, Lunkebo Torp under Gnillinge. Ladugården fanns kvar till omkring 1935.
Lyckan, Liselyckan Backstuga under Norra Virestorp. Den sista som bodde här var Lisa Magnidotter, som lämnade stugan 1908 och flyttade till Ålderdomshemmet, där hon dog tre år senare. Efter henne fick stugan namnet Liselyckan.
Lyckåsen, Lilla Wetterbergs nr 1 Backstuga under Sunnerby Södergård. Här bodde ända till 1935 Jonas Petter Nicklasson, 1852-1935, och hustrun Ottorina ”Tilda” Andersdotter, 1853-1935, och deras barn. Jonas och Tilda dog båda 1935 med bara elva dagars mellanrum. Bild på både stugan och paret Nicklasson finns i Hembygdsföreningens bok ”Människor i Vrigstad” på sid. 56. Stugan flyttades till Sävjedal, där den tjänstgjorde som hönshus och magasin.
Lönneberg Torp under Knekestorp. Siste brukare var Klas Damberg, som lämnade Lönneberg 1927.
Lönshult Pipareboställe vid Överstelöjtnantens kompani av Jönköpings infanteriregemente. Militärboställe.
Lönshult, Lilla Torp.
Lövfällan Torp under Knutsbråten.
Maddebo, Oxhagen Torp under Köpstad Östergård. Näst sista inv. Axel Albin Johansson och Gustaf Johansson, f. 1881 resp. 1882. De flyttade från Maddebo år 1900. Gustaf bodde senare på Kyrkarp. Glimtar ur livet på Maddebo: 1879 anhöll Johannes Jönsson, som är sjuklig, om plats i i fattighuset. Han upplåter sin stuga och övriga tillhörigheter till fattigstyrelsens disposition. Hans efterträdare Per Johan Johannisson är ”sjuklig och utfattig”, varför hans två söner fyra och två år gamla utackorderades (1886).
Maden Två backstugor låg mycket nära varandra: Maden under Sunnerby Östergård och Erikas under Sunnerby Ågård. Sist på Maden var Jonas Magnus Pettersson, född 1817 och vanligen kallad ”Lille Gödde”. Han flyttade till Mölnarp.
Maden Torp under Lundholmen. Sista invånare Karl och Jenny Svensson. Fem barn. Flyttade 1951 till Mariebo. De bodde endast ett år på Maden.
Malmö Torp under Köpstad Lassagård.
Missionshuset Vid Lammafors byggdes 1909 på initiativ av fabrikören Klas Petter Johansson. Han drev under många år tillverkning av pinnstolar vid Lammafors. Fabriken revs 1927, samma år som Klas Petter dog. Missionshuset revs i början av 1930-talet. Fotografi finns i Hembygds föreningens bok ”Bilder från Gamla Vrigstad” sid 78.
Moen Torp under Knavramålen. Här bodde Peter Johan Eliasson med hustrun Britta Sofia. Han kallades ”Ressla-Pelle” eftersom han tillverkade rissel (= såll för rensning av säd) eller ”Klocke-Pelle” eftersom han reparerade klockor till ett fast pris av 25 öre oavsett reparationens omfattning. Han är ett typiskt exempel på hur folket på torp och backstugor flyttade omkring: Han flyttade 1884 från Åsen (under Knavramålen) till Skogsryd (Porsamålen), därifrån 1886 till Karlslund och därifrån 1892 till Moen.
Moen Lilla Backstuga under Lundholmen. Stugan revs 1958.
Moen Stora Torp under Lundholmen.
Mossen, Ödmans Torp under Knekestorp. Här har ingen bott sedan 1881, då Peter Johan Andersson Ödman flyttade till Svenarum. Han odlade upp mossen nedanför stugan, än i dag kallad Ödmans mosse.
Målahage, Lunden, Målatorp Torp under Trismålen, tidigare profoss-, senare timmermansboställe. På Målahage bodde i början av 1800-talet avdankade profossen Johan Hjerpe. Den siste torparen var Klas Johan Svenson Isberg, som 1888 flyttade härifrån till Fälthemmet.
Möcklaberg Ryttartorp/grenadjärtorp under Holkaryd Skattegård. 1807 blev en ko riven av en varg här. Ryttaren Kullberg erhöll 12 sh av varje helgård.
Nordanstorp Torp under Åkaköp. Den siste torparen var Anders Johan Johanneson, som kom hit från Amerika 1891 och redan 1892 flyttade vidare till Segerholmen. Före honom var bl.a. auktionsroparen Sven Johan Larsson Snygg torpare här. Han flyttade 1890 till Sörhult (Holkaryd Södergård). Mellan huset och lagården gick stora landsvägen med grinden ”Nordanstorps le”, som var gräns mellan Vrigstads och Svenarums socknar.
Norre Gärde, Dalhem Torp under Sunnerby Norregård. Släkten Rehn bodde här och på 1890-talet startade Claes Johan Rehn skotillverkning här, det pågick till 1910 då han flyttade tillverkningen till Sävsjövägen 7. Bostadsbyggnaden brann ner år 1955.
Norrebacka Soldattorp under Lunnaberg.
Nybygget Backstuga under Norra Virestorp. Här blev tomt 1899, då den siste invånaren Karl Johansson Lund flyttade till Nässjö. Huset, som efter dess innehavare också kallades ”Kalle Lunds”, flyttades som bod till Storeskog.
Nybygget Backstuga under Sunnerby Östergård.
Nybygget, Snaddebo Torp under Lundby Mellangård. Den sista som bodde här var Margareta Johansdotter, änka efter Johannes Abrahamsson. Hon flyttade till Ålderdomshemmet år 1900 och dog där 1904. Huset revs omkring år 1900. I ladugården fanns plats för en ko.
Nybygget Grenadjärtorp under Horveryds Västragård. Siste invånaren Anders Johan Holm flyttade 1915 till Källunda. Huset flyttades till Vrigstad (Kalla Lagos hus vid Jönköpingsvägen). Här bodde fram till 1887 korpralen Johan Gräns, som detta år tog avsked som soldat och byggde Bäckaryd där han dog 1923.
Nybygget Backstuga under Knavramålen.
Nyhagen Torp under Trismålen. Inte bebott efter 1894 , då änkan efter den siste torparen Karl Magnus Nilsson, dog. Hon hette Lisa Stina, var mor till tio barn och var änka i 20 år.
Nyholm Torp under Köpstad Östergård. Skomakaren Klas August Lantz, f. 1838, bodde här. Huset flyttat i slutet av 1920-talet. Nuvarande Furulund vid Malmö.
Olas Backstuga under Blommedal. Sista inv. Nils Peter Jonasson, f. 1831 i Moheda, och hustrun Johanna Kristina Johansdotter, f. 1833 i Nydala. År 1877 flyttade de till Jonsberg under Vrigstad Ingemarsgård.
Pantzars Backstuga under Stenshult. En målare Pantzar bodde här. Huset revs före år 1880.
Petersborg Torp under Vrigstad Månsagård och fr.o.m. 1885 Vrigstad Gästgivaregård.
Petersdal, Täppa Backstuga under Lundby Östergård. Sista invånare var Hulda Malm med familj, som flyttade år 1929. Huset revs omkring 1940 och blev till ved.
Petters gärde Backstuga.
Planen Torp under Lundholmen.
Plymens, Plymans Backstuga under Holkaryds Rutagård, just på sockengränsen till Nydala. 1862 flyttade gratialisten (= avskedad soldat med pension) Anders Plym, född 1810 i Värnamo, med hustrun Anna Nilsdotter, född 1801 i Vrigstad, hit från Möcklaberg. De var de sista som bodde i stugan.
Porsamålen 1/4 mtl. Frälse.
Prylebo Backstuga under Hjärtetorp. Den siste som bodde här var skomakaren Klas Andersson Pryl. Han byggde huset, som brann ner en marknadsdag år 1896. Det låg hö på vinden och skorstenen var otät. Klas flyttade då till Hörnet (under Köpstad Östergård).
Pålastugan Lilla Torp under Sunnerby Östergård.
Riket Torp under Blommedal.
Rågången, Inge backe Backstuga under Sunnerby Södergård. Sista fam. var f.d. grenadjären Jonas Nicklas Qvist, 1835-1891, hustrun Inga Ulrika Andersdotter, f. 1842. Rågången kallades i dagligt tal ”Inge backe” efter Inga Ulrika som var den sista som bodde på torpet. Litet hus där man knappt kunde gå rak.
Råsen Soldattorp under Köpstad Lassagård. Änkan Sara Regnholsdotter, f. 1826 bodde här. Källarruin 130 m sydost om husgrunden.
Sandslätt Lilla Backstuga under Lunnaberg.
Sandslätt Stora Soldattorp under Lunnaberg.
Segerholmen Torp under Spånarp.
Sidenberg Torp under Knutsbråten. Hit flyttade Klas Svensson Grip år 1894 från Stavudden under Lönshult och bodde här med sin stora familj till 1934, då han dog. Den siste som bodde på Sidenberg var yngste sonen Bertil Claesson, som 1949 flyttade härifrån till Borstabygget.
Sjöberg Backstuga under Lundby Mellangård.
Sjöbo, Sjöberg Torp under Trismålen som var bebott till 1917. Huset flyttades till Lövfällan. Här bodde sist Anders Johan Magnusson med hustrun Maria Kristina och bl.a. sönerna Enok (på Hagen), Frans (i Möasjö) och Gustav (kyrkvaktmästare i Nydala).
Sjöbo Backstuga under Sunnerby Södergård.
Sjöfällan Backstuga under Trismålen. Husen är borta sedan länge.
Sjöholm Backstuga under Åkaköp, byggd omkring 1871 av änkan Ulla Nilsdotter Ekelund, död här 10 år senare. Huset revs i börjkan av 1890-talet.
Sjöoset, Åkasjö Torp under Åkaköp.
Skogsdal Norra Torp under Gästgivaregården.
Skogsdal Södra Torp under Gästgivaregården. Sista inv. Johan Hjort, 1886-1960. Stugan är flyttad till Klinthult.
Skogslund Torp under Knekestorp.
Skogsryd, Gransbo, Hålet Torp under Knekestorp, även kallat ”Hålet” efter Holamossen i närheten. Stället blev tomt år 1890, då änkan Carolina Petersdotter och dottern Lena Sofia utvandrade till Amerika. De försörjde sig på att klistra tändsticksaskar i Jönköping. Kalle i Lönshult, som på den tiden körde regelbundna turer med häst till Jönköping, tog de färdiga askarna med sig och hade nytt material med tillbaka.
Skogseryd Backstuga under Porsamålen.
Skräddaretorpet, Södra torp Backstuga under Knekestorp.
Skärbäcken Backstuga under Sunnerby Östergård.
Skärbäcken Torp under Lunnaberg. Sista inv. Johan Edvin Weimar Lilja, 1890-1950, och hustrun Ellen Emelia Fransson, 1894-1981. De bodde här mellan åren 1920-1923. Stugan revs och återuppfördes vid Sandslättsvägen 15.
Slätten Backstuga under Sunnerby Ågård. Sista inv. var Emma Johansdotter.
Slätteryd Torp under Boda. Huset var omålat och hade rum och kök. Vid spisen stack en stor sten upp genom golvet. Johannes Andersson Bergström med hustrun Anna Lisa bodde här till år 1898, då de flyttade till Högavadet. Johannes var bror till skollärarinnan Bergström.
Slättsjön, Slätesiöen Soldattorp, Slättsjön No 87.
Smedstorp Backstuga under Lundby Mellangård. Byggd av Anders Larsson.
Snickarebygget, Stickefällan Backstuga under Holkaryd Lassagård. Revs någon gång före år 1896. Sista inv. Andreas Petterson-Lagerqvist, f. 1800 i Vrigstad, d. 1883, och hans första hustru Sara Katrina Jönsdotter, f. 1799 i Nydala d. 1866. Dottern Emilia, f. 1841 i Vrigstad. Hans andra hustru var Augusta Stina Karolina Andersdotter, f. 1817 i Tofteryd.
Snurrens Backstuga under Holkaryd Norregård.
Stampen Vrigstads äldsta industri, Runstedtska Färgeriet, grundades 1848 av Fredrik Runstedt. Han arrenderade Biskopsbo och Boskvarn av kronan, och anlade där s.k. stamper, där ylletyget genom valkning skulle krympas och filtas.
Stampen Backstuga. Huset borta i början av 1900-talet. Rester efter dammbyggnaden fanns kvar men blev raserade vid ågrävningen. Stamp åt Runstedtska färgeriet.
Stavudden, Stafudden Torp under Lönshult. Siste brukaren hette Klas Svensson Grip. Han flyttade 1894 till Sidenberg.
Stenhagen Ryttartorp under Horveryd Östergård.
Steningaryd Sista inv. på Steningaryd var Klas Damberg. Han flyttade hit 1914 och flyttade sista gången 1919. Huset har legat under Vrigstad Prästgård.
Stensberg

Stenshults kvarn

Backstuga under Vrigstad Ingemarsgård.
Stenstugan Här möts tre sockengränser: Nydala, Hjälmseryd och Vrigstad. Det har faktiskt bott folk i den grotta, som här bildats i berget. År 1880 byggdes backstugan Dagens under Klinthult om och medan bygget pågick inhystes de tre kvinnor, som bodde på Dagens i Stenstugan. Framför öppningen fanns då en stor plan sten. Den tog men med sig och använde som trappsten vid det nya huset.
Stolpastugan, Hagenborg Torp under Sunnerby Östergård.
Strömsberg Backstuga under Lundby Västergård.
Strömsholm Backstuga, under Lammaskog, flyttad 1887 från Tabo (Svensbo) av Johanna Bergström. Planhyra 1,50 kr per år. Johanna Bergström var f. d. småskolelärarinna (1848-04-11 (i Vrigstad)- ). Hyresgäst var småskolelärarinnan Linnea Lydén (1878-06-18 (i Eksjö)- ).
Strömsjö Torp under Lunby Västergård. Litet med rum och kök. Låg öster om vägen vid källaren. Huset brann 1912. Nuvarande bostaden avsedd till fabrik, men inreddes efter branden till bostad.
Strömslund Torp under Gnillinge. Sista invånare var Emil och Beda Svensson. Huset Flyttades omkring 1926-27 till nuvarande Enebo.
Sundas Backstuga under Sunnerby Södergård. Sist bodde här Carl Petter Albert Sjölander, 1854-1895, hustrun Anna Katarina Svensdotter, 1854-1907. Morföräldrar till bl.a. Greta Tengblad, Vrigstad och Edvin Svensson, Skärbäcken, Vrigstad.
Svaneholm, Svanaholm, Svan-Evas Backstuga under Norra Virestorp. Här bodde Eva Svan, kallad Svan-Eva, född 1796 och dotter till sergeanten Jakob Svan, som enligt kyrkboken var ”oförmögen till arbete på grund av bråck”. Eva var också sjuklig och ofärdig. Hon tillbringade hela sitt liv här, tills hon 1873 flyttades till ålderdomshemmet.
Svanholmen Torp under Knavramålen.
Svarvarebygget, Svarvarehemmet Torp. Omkring år 1812 flyttat till Fällan.
Sveaholm Torp under Mölnarp. Den siste, som bodde har var Anders Johan Andersson med en sjuklig hustru Kristina. De lämnade Sveaholm 1866. Under militärtjänstgöring antog sonen Gustaf Adolf namnet Engelhardt.
Svensbo, Tabo Backstuga under Lammaskog. Huset flyttades år 1887 av småskolelärarinnan Johanna Bergström till Lammafors, där det fick namnet Strömsholm. Johanna bodde kvar där till sin död 1919 och hade försäljning i huset av baslivsmedel som snus och jäst. Huset är nu sommarstuga vid Rusken.
Svensbygget, Hatten Torp under Norra Virestorp med ladugård med plats för två kor och ungdjur. Bostadshuset stod kvar ännu omkring 1960. Sist bodde här Oskar och Emma Björn, båda födda 1882. Emma var född på Hatten, dotter till den föregående ägaren Klas Johannisson. Oskar Björn förolyckades under skogsarbete 1938. Hatten blev öde 1947, då Emma och sonen Hjalmar flyttade till Falla i Ödestugu socken.
Svenseryd Torp under Åkaköp. Var bebott till år 1900, då Valfrid Natanael Andersson med familj flyttade. Från Svenseryd fanns förr en gångväg till Lönshult.
Svenseryd Lilla, Heddes, Knallens Torp under Åkaköp. Kallades allmänt ”Heddes” eller ”Knallens”. Den som sist bodde här var Hedvig (Hedda) Äng, född Finér, som 1903 flyttade till Ålderdomshemmet och efter kort tid dog där. Hennes sambo, gårdfarihandlaren Erik Johan Jonsson, kallad ”Knallen”, dog här 1899.
Svensryd Under Knekestorp.
Svenstorp Torp under Lammaskog. Huset brann 1915 och lagården revs 1938. Odlad areal var tre tunnland och arrendet var ett dagsverke i veckan på vintern och två på sommaren. Den siste torparen hette Karl Henning Damberg.
Svenstorp, Vråen Torp under Lundholmen.
Svenstorp, Rosentorpet Torp under Lunnaberg. Senare backstuga.
Svenstorp, Gabriels Torp under Sunnerby Norregård. Ett mycket gammalt torp, omnämnt redan i mitten av 1700-talet. Sista inv. korpralen Jonas Hök, f. 1777, och hustrun Stina Paulsdotter, 1777-1849. År 1849 flyttade Jonas till ”fattigstugan”.
Svenstorp Lilla Backstuga under Lammaskog. Huset, som revs på 1920-talet, var en omålad ryggåsstuga med ett rum och kök. Arealen var två tunnland och lagården hade plats för två kor. Siste torparen var Sven Johan Johansson, kallad ”Göka-Johan”, och hans hustru Anna, d. 1918. Han tillverkade korgar, träskedar, skovlar m m och var en skicklig jägare. Det hängde alltid en hare i förstugan hos Göka-Johan.
Sågen Soldattorpet Sågen nr 2 under Boda. Flera soldater bodde här, den siste Frans Algot Holm, som senare blev brevbärare och kyrkvaktmästare i Vrigstad. Sist bodde här Oskar och Ellen Fast. De flyttade 1927 till Hästhagen. Stugan på Sågen hade ett rum och kök.
Säby Torp under Gnillinge. Sista inv. Frans Pettersson, 1897-1944, och hustrun Teresia, 1892-1976.
Sävjedal, Dalen, Säfwerdal Torp under Sunnerby Ågård.
Sävjedal Lilla Torp under Sunnerby Norregård.
Sävjedal Lilla, Knäppen Backstuga under Sunnerby Ågård.
Södra Backe Soldattorp under Vrigstads Månsagård.
Södratorp, Skräddaretorpet Backstuga under Knekestorp, även kallat Skräddaretorpet, där skräddaren Karl Johan Nilsson bodde. Hans döttrar Maria Sofia och Rut Albertina var båda sömmerskor. De flyttade 1894 till Betlehem i Vrigstad. Sonen Karl August Berg blev samma år soldat för Månsagården. Sedan dess har ingen bott på Södratorp.
Södre Gärde Backstuga under Holkaryd Norregård. Sista inv. Carl Gustaf Sjöö, f. 1849 i Hylletofta, hustrun Johanna Fredrika Ek, f. 1857 i Vrigstad. Åtta barn. De flyttade härifrån till Lammarydet. Backstugan uppförd av Sjöö.
Södrehage Torp under Spånarp. Byggdes 1835 revs 1906. Sista inv. Sven Malkolm Jonasson, f. 1839, och hustrun Tilda Maria Johansdotter, f. 1858 i Nydala. Hustrun flyttade 1899 till Lundholmen.
Sörhult Torp under Holkaryd Södergård. Sista inv. Klas August Jonasson, f. 1875 i Gällaryd, hustrun Anna Sofia Emelia Fredriksdotter, f. 1880 i Gällaryd. De bodde här mellan åren 1907-1914, då stugan antändes genom soteld och brann ner. De hade åtta barn. En son var Verner Claesson, Timmerhult, Nydala. De flyttade från Sörhult till Dammen, sedan till Holkaryd Södergård och år 1915 till Nydala.
Sörsjö Backstuga under Sunnerby Ågård. Sista inv. Anders Johan Johannesson, 1832-1911. Dog på Lammarydet.
Söräng Torp under Gnillinge.
Tegelbruket Enligt uppgift fanns bruket redan är 1840 och fram till omkring 1900. Sin blomstringstid hade bruket under de tre senare decennierna av 1800-talet under ledning av Johan Nilsson. Söder om bruket fanns också ett kakelugnsmakeri.
Tjurshult Backstuga under Trismålen, som hade tre träväggar och berget som fjärde vägg. Inga namn på de som bott här är kända, inte heller tiden då huset övergavs. Troligen har det skett tidigt på 1800-talet.
Torsdal, Thorsdal Torp under Vrigstad Månsagård. Sista inv. Claes Johansson-Maars, f. 1862, och hustrun Ida Albertina Johannesdotter, f. 1863. De flyttade år 1895 till Broholm under Sunnerby Södergård.
Trismålen Indelt till kavalleriprofossboställe med har sedan blivit boställe åt övertimmermannen vid Wrigstads kompani av Smålands Grenadjärbataljon.
Trälleborg, Hägryda Backstuga.
Tåen Under Stenshult.
Täppa, Sjöviken Torp under Norra Virestorp, sedan 1905 ägt till Aspelunden. Den vattenhjulsdrivna sågen byggdes i början av seklet av ägaren till Aspelunden Gustav Edvard Ekholm. Den användes som husbehovssåg ännu omkring 1930 av hans söner Gustaf och Oskar.
Täppa Lilla Ursprungligen torp under Norra Virestorp, senare brukat till gården. Sist bodde här änkan Maja Petersdotter med dottern Sara Helena. De dog båda 1857. Det exakta läget för platsen där huset en gång stått har tyvärr inte gått att säkert fastställa.
Uralyckan, Lilla Källehult, Urens Torp under Blommedala. Namnet efter korpralen Jonas Uhr, f. 1727. Sista inv. Abraham Magnusson, f. 1795, och hustrun Stina Carlsdotter, f. 1799. De bodde här till år 1830.
Vakten Backstuga under Lundholmen. Sista inv. Sven Gustav Johannisson, f. 1843 i Svenarum, och hustru Karolina Johannesdotter, f. 1836. Fyra barn.
Wetterbergs Backstuga/torp under Sunnerby Ågård.
Västerskog, Grisabäcken Torp under Köpstad Västergård. Här bodde bl.a. Klas ”Allestädes” som enligt protokollen var ”den mer än andra köper utfattige barn på auktion”, d.v.s. åtog sig uppgiften att mot betalning vara fosterfar.
Åbo Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.
Åkaköp 3/16 mtl Frälse.
Åkaköps kvarn S.k. husbehovsmjölkvarn under Åkaköp. Den fanns redan 1821, då den beläggs med skatt.
Åkerslätt Under Stenshult.
Åsen Torp under Knavramålen.
Åsen Soldattorp under Köpstad Östergård. Här tjänade knekten Rask för roten fram till 1867, då han efterträddes av Anders Johan Lund, son till fiskaren på Lundholmen och välkänd i bygden under namnet ”Lund på Åsen”. Han bodde på Åsen till sin död 1927. Som bisyssla ägnade han sig bl a åt att knyta fisknät och hommor. Kontraktet mellan Lund och roten publicerades av Hembygdsföreningen i Årsblad 1954.
Ängaberget Kusebo utjord var troligen rotens hästbeteshage. Ängaberget låg på Ekebergsdelen av utjorden. Lagården var liten och hade plats för en ko. Huset var litet och revs 1914. Innehöll ett rum och kök.
Ängaberget, Säflunds Backstuga under Köpstad Västergård. Ängaberget kallades även ”Säflunds” efter en familj som bodde där i mitten av 1800-talet. År 1849 fick familjen 16 kappar säd till byggnadshjälp.
Änganäs Torp under Vrigstad Månsagård. Sista inv. Lena Maria Johannesdotter, f. 1825, och hennes dotter Karolina Karlsdotter, f. 1850. Lena Maria bodde kvar till år 1886, då hon flyttade till ”fattighuset”.
Ängdala Backstuga under Mölnarp. Sista inv. drängen Anders Pettersson, 1837-1893.
Ängen, Smedhemmet Torp under Kvarnaryd.
Ängen Backstuga under Blommedal.
Örgölen Under Åkaköp.
Östanskog, Bytakulan, Böttekull Torp under Gästgivaregården.