Aktiviteter 2023

Autografer och levnadsminnen stod på programmet då Vrigstads hembygdsförening bjöd in till en temakväll den 2 februari. Träffen inleddes med att Lars Lindblad visade ett litet urval ur sin över 6 000 autografer stora samling. Vi fick se autografer av politiker, skådespelare, författare och mediafolk. Lars berättade trevliga episoder bl.a. kring hur han fått autograferna. Många hade han träffat personligen på bl.a. bokmässor men även hans mamma Siv hade bistått med några av den mesta eftertraktade. En av de första han fått var av Agneta Fältskog då hon uppträtt på Gubbakulan långt innan Abba-tiden.

Lars Lindblad berättade om sitt autografsamlande.

En film från ett besök på Göransgården 2019 där Stig Marz intervjuade Siv Lindblad, Rut Karlsson Elg och Vivianne Andersson avslutade kvällen. Här berättade intervjupersonerna bl.a. sina uppväxtminnen och hur deras vuxna liv gestaltat sig.

Torsdagen den 9 mars höll föreningen sitt årsmöte, med ett 50-tal medlemmar, i församlingshemmet. En ordinarie ledamot, Andreas Ljung, en suppleant, Ted Wolfram samt Lennart Fyhrlund i valberedningen hade avböjt omval och i deras ställe valdes Tommy Elg, Olof Karlsson och Ragnvald Gustavsson.

Kerstin Carlsson avtackar Lennart Fyhrlund, Andreas Ljung samt årsmötets ordförande Bengt Swerlander med blommor.

Föreningen fyller 75 år under 2023 och vi planerar därför ett antal extra aktiviteter. Föreningen kommer att ge ut en ny bok med information och bilder från de gångna 75 åren. Vi kommer även att anordna en bildtävling där de som vill delta i en tävling ska hitta var minst 22 av 24 bilder är tagna. Bilderna är tagna på t.ex. detaljer på byggnader eller liknande i eller runt samhället. Tävlingsblanketten kommer att tryckas och finnas tillgänglig gratis inom kort.

”Mitt smultronställe” blir en annan aktivitet där styrelseledamöter eller, ännu hellre, medlemmar presenterar sitt smultronställe vid en promenad eller cykeltur runt Vrigstad i sommar. Jubileumsåret kommer att ha sin kulmen den 17 september då föreningen kommer att bjuda på sång- och musikunderhållning samt tårta till besökare i Badhuset.

Vi visade dessutom en film från 2001 där Rudolf Thunander guidade oss runt vid Lundbyhus, Koppardammen och Kvarnfallet.

Vid Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte den 22 april tilldelades Vrigstads hembygdsförening förbundets Hederspris 2023. I motiveringen framhåller man föreningens aktiviteter, flitiga dokumentation av Vrigstad, även i nutid, samt föreningens mycket positiva medlemsutveckling.

I samband med ett styrelsemöte den 4 maj passade styrelsen med hjälp av kaffekommittén på att städa stugorna på Gröndal och räfsa i träfgården.

Anders Johansson, Thommy Elg och Sven-Olof Svensson skötte räfsningen.

Söndagen den 14 maj besökte ett 20-tal personer ett av Kerstin Carlssons ”smultronställen”. Vi samlades vid Sunnerby Ågård med cykel. Efter ett par kilometers cykelfärd och en knapp kilometers promenad kom vi fram till Kerstins smultronställe – Bruskekälla. Kerstin berättade om källan som troligen tre torp i närheten använt som sin vattenkälla. Källan fryser inte under vintern och det flödade hela tiden fram nytt vatten ur källan. Alla kunde njuta av sitt medhavda fika.

Bildtävlingen pågår för fullt. Den 21 maj var Therese, Carina och Tommy Elg på jakt efter platser där bildtävlingens bilder är tagna. Här hittade man en av bilderna.

Den 30 maj hade Jönköpings läns hembygdsförbund förlagt sitt styrelsemöte till Vrigstad. Man passade då på att dela ut det formella priset som Årets hembygdsförening – i form av en en. Förbundets ordförande Irene Oskarsson inledde med att berätta om utmärkelsen och motiveringen till varför Vrigstads hembygdsförening tilldelats årets utmärkelse bland länets 137 föreningar.
Motivering: Vrigstads Hembygdsförenings verksamhet är ett gott exempel på hur ett medvetet arbete med fokus på 1900-tal och nutid skapar intresse för den bygd man lever i. Föreningens utåtriktade verksamhet har resulterat i att medlemsantalet från år 2016 har ökat från cirka 300 till 535 år 2022.

Enen planterades sedan av representanter för hembygdsföreningen.

Föreningen bjöds sedan förbundets styrelse, med representanter för hela länet, på ostkaka från Vrigstad.

Under vecka 22 och 23 har Vrigstad skola haft sin årliga hembygdsvecka. Som vanligt har hembygdsföreningen varit engagerad i en del av klassernas aktiviteter. Eleverna har bl.a. besökt och tagit del av de informationsskyltar föreningen satt upp i samhället, besökt Gamla Bankgården och Gröndal samt varit med om en lektion ”i gamla tiders skola”.

Kerstin Carlsson och Börje Cronvall har träffat elever under den gångna veckan.

Söndagen den 18 juni besökte vi Hatten – ett av Thommy Elgs ”smultronställen”. Hatten är sedan 2010 ett naturreservat på 209 hektar med höjder, raviner, branter, flacka våtmarker, forsande vatten och stora skogar. Tommy presenterade besöksmålet som dock var annorlunda jämfört med normalt – vid vårt besök fanns på grund av torkan inget vatten alls i Kvarnfallet. 21 personer deltog i promenaden utmed fina stigar och vid Kvarnfallet avnjöts det medhavda kaffet.

Gruppen åkte från vårdcentralen i Vrigstad till parkeringsplatsen vid Hatten.
Vid Kvarnfallet njöt man av sin medtagna kaffekorg – denna gång dock helt utan vatten i fallet.

Den 30 juni sattes en vepa med en kort summering av hembygdsföreningens 75-åriga historia upp i ett av skyltfönsterna vid Thure Perssons tidigare affär.

Helena Cronvall, Ann-Margreth och Lasse Karlsson studerar den nyuppsatta vepan i skyltfönstret.

Söndagen den 23 juli var det åter dags för Kerstin Carlsson att visa ett av sina smultronställen. Ett 20-tal deltagare samlades vid Sunnerby Ågård och cyklade söderut mot Sävjedal. Sedan var det cirka en kilometers promenad fram till Rävön där Kerstin berättade lite om Klinthulta mosse och Rävön. På ön finns bl.a. en 4000 år gammal grav. På ön njöt deltagarna av den medhavda fikakorgen i det vackra vädret.

Kerstin Carlsson ledde promenaden.
Fika är obligatoriskt på utflykterna.

Söndagen den 6 augusti höll vi traditionsenligt Öppet hus på Gröndal. Regnet gjorde att alla aktiviteterna fick hållas inomhus i föreningens stuga, som var fylld till sista plats. Jan-Erik Karlsson och Sven-Erik Svensson underhöll med allsångsvänlig musik. Lilian Rooth, Nässjö, roade oss under rubriken ”Kåserier från då och nu”, med bl.a. berättelser om drömmar på Hollywood. Som vanligt serverades ostkaka till fikat. I samband med Öppet hus började vi också ta in anmälningar till födelsedagsfesten den 17 september och ett 50-tal personer passade på att anmäla sig.

Jan-Erik och Sven-Erik bjöd på ett stort antal äldre populära sånger.
Lilian Roth berättade bl.a. om sina scenframträdanden.

Söndagen den 17 september anordnade föreningen sitt stora 75-årsjubileum i Badhuset. Vi bjöd på tårta samt underhållning med Femtinge teater. Under eftermiddagen drogs även vinnarna i sommarens bildtävling och försäljningen av den nya boken ”Vrigstads hembygdsförening 75 år” startade.
Arrangemanget genomfördes med stöd från Sävsjö kommun. 

Föreningen bjöd alla gäster på kaffe och tårta.
120 personer anslöt till födelsedagsfesten.
Femtinge teater bjöd på populär sång och musik.

Torsdagen den 12 oktober berättade Bengt Gunnarsson om sitt omfattande arbete med att dokumentera Lundholmens historia. Han berättar då även om Lundholmens dagsverkstorp – i Skeppet, Missionskyrkan. Drygt 80 personer deltog i aktiviteten.

Torsdagen den 9 november fick vi besök av Lennart Edvardsson som visade bilder från sin ungdomstid i Vrigstad. Ett 70-tal personer besökte den uppskattade bildvisningen i Skeppet, Missionskyrkan.

Lennart Edvardsson kommenterade sina egna bilder.

I samband med julmarknaden/julskyltningen i Badhuset söndagen den 3 december fanns delar av styrelsen finns på plats och sålde årets nya bok samt 2024 års almanacka. 

Anders Johansson och Marie Olofsson sålde böcker och almanackor.