Två generationer lantbrevbärare

Frans Algot Holm, indelt soldat och kyrkvaktmästare, började den 1 december 1912 att bära ut post på linjen Vrigstad-Gettersryd-Virestorp-Åkaköp-Vrigstad. Turen gick två gånger i veckan, till en början till fots, men senare per cykel. På vintrarna körde han med häst. Han slutade som lantbrevbärare den 31 juli 1939 och efterträddes då av sin son Albin.

Frans Algot Holm

Albin Holm (1894-1968) efterträdde alltså sin far som lantbrevbärare 1939. Han körde samma tur som sin far varje dag – oftast med moped eller cykel. På vintern använde han häst som sin far. Albin pensionerades 1961.

Albin Holm

Ovan syns den postgång som både far och son Holm hade.