Byggnadsarbeten

Byggmästare Enoch Karlsson
Josef Karlsson
Gustav Sjögren och Sigfrid Axelsson
Lägerstens Byggnadsfirma AB
Njudungs byggnads AB Vrigstad
Vrigstad Bygg AB
Wihrén & Johansson Byggnads AB
Yngves Bygg AB

Kostnadsläget har förändrats genom åren. I hembygdsföreningens arkiv finns en kopia från ett sammanträde den 15 maj 1961 med Vrigstad skolstyrelses byggnadskommitté. Närvarande var Eric Jönsson, Sture Bodefält, Tage Maars, Gunnar Einemo samt byggmästare Jansson och rektor Alexandersson. Till sammanträdet hade man tagit in anbud för byggnation av två lärarbostäder – på Kyrkogatan 12 och 14 i Vrigstad – samt en villa i Hok.

För byggnadsarbetena i Vrigstad hade det inkommit anbud från Gunnar Lägersten, Enock Karlsson och Erik Karlsson, för målningsarbetet från Per Nilsson och Bröderna Lindblad, för VVS från Carl-Erik Edlund och Ingvar Stendahl och för elarbetena ett gemensamt anbud från Vrigstads Elektriska Installationsf:a och El-Byrån Stockaryd.

Anbud hade dessutom inkommit från företag i grannsocknarna.

Kommittén beslutade att föreslå skolstyrelsen och kommunalfullmäktige att anta följande anbud:
Kyrkogatan 12
Husleverans – AB Hultsfredindustrierna 20 000 kr.
Byggnadsarbete – Gunnar Lägersten 22 200 kr.
VVS installation – Carl Erik Edlund 8 208 kr.
Målning – Per Nilsson 3 250 kr.
Elinstallation – Vrigstads Elektriska Installationsf:a 3 089 kr.
Totalt – 56 747 kronor.

Totalkostnaden för Kyrkogatan 14 blev lite lägre, 52 212 kronor. Samma entreprenörer föreslogs med undantag för målningsarbetet som gick till Sven Almlöf, Hok.

Kommunalfullmäktige beslutade anta anbuden och bygga husen enligt byggnadskommitténs förslag den 19 juni 1961.

Vrigstad hade en kraftigt positiv befolkningsutveckling från 1970 till 1990. Det här avspeglas inte minst i antalet nybyggda hus fr.o.m. 1970. Våra husfabriker spelade säkert en ganska stor roll i den här utvecklingen. Personal behövdes och möjligheten att köpa bra småhus var stora.

I Vrigstad finns, vid halvårsskiftet 2016, 420 hus och villor och 234 av dem har byggts fr.o.m. 1970. Nordiska Trähus har levererat 158 av dessa, Swed-Hus 52 och Yngve Claesson har byggt åtta hus.

Flest hus har det byggts på Lundbyområdet, 90 styck, och på Gulfområdet 81 hus. På Sandslättsområdet har det byggts 40 hus och på området bakom sporthallen 12 stycken.

Flest lägenheter har Sävebo producerat. Även Nordiska Trähus har levererat ett stort antal
lägenheter, bl.a. 14 utmed Tegnérvägen. Fransson & Nord har byggt 19 lägenheter, också med adress Tegnérvägen.