Bäckaryd 1/Bäckarydet 1

Backstuga under Horveryd Västergård. Bäckmans backstuga nr 1. Sista boende var backstuguhjonet Lena Kajsa Bäckman. Från år 1910 fanns ingen boende här.

Änkan Lena Persdotter (1762- ). Utflyttad 1822.

1818. Torpare Johannes Larsson Bäckman (1796-01-21-1893-01-04), Lisa Svensdotter (1800-06-11–1867-11-28), Sven Magnus (1825-10-14- ) – infl. 1842 o utfl. 1843, Lena Kajsa (1828-08-02-1910) – oäkta dotter Ida (1859-06-24- ), utfl. 1857 till Ljunga o åter 1959, brott mot 6:e budet, Peter Johan (1831-04-12- ) – infl. 1853 o utfl. 1854 till Stockaryd, Lars Anders (1833-10-20- ) – infl. 1851 o utfl. 1852 till Bringetofta, Gustav Malkolm (1836-04-09–1837-08-26), Gustav Malkolm (1840-09-30- ), Anna Charlotta (1844-03-12- ).

1887. Backstuguhjonet Lena Kajsa Bäckman (1828-08-02-1910), se ovan.