Gamla Bankgården i Vrigstad

Vrigstads Hembygdsförening, Vrigstads samhällsförening och Sparbanksstiftelsen Alfa har bildat Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad som driver Gamla Bankgården.

Bankgarden1
Norr om åbron i Vrigstad ligger Gamla Bankgården.

Gamla Bankgården i Vrigstad innehåller bankmuseum och ett småborgerligt hem, båda speglande tiden från 1900-talets början. På gårdstomten finns tre generationer bankbyggnader. Det röda huset där banken startade 1867, bankmuseibyggnaden där Vrigstad Sparbank hade sin verksamhet från 1913 till 1960 då den tredje bankbyggnaden togs i bruk. Detta är en, ur bankhistoriskt perspektiv, unik miljö och har ingen motsvarighet i vårt land. Dessutom är bankmuseet det enda i landet som ligger på sin ursprungliga plats.

En trappa upp stiger vi rakt in i ett borgarhem där tiden tycks ha stått stilla. Möblerna står där de placerades då kronolänsmannen, tillika kamreren i banken, Alfred Dahl med familj flyttade in 1898. När yngsta barnet Margit dog 1995, 91 år gammal, var hennes önskan att våningen skulle bli ett komplement till bankmuseet, och så blev det. Stiftelsen bildades, som med varsam hand lät restaurera bostaden, vilken invigdes 2003. En vandring genom bostadsrummen är en tidsresa man sent glömmer. Här berättar föremålen om tider som flytt. Den prägel av förfinad kultur, som familjen Dahl satte på sitt hem, lever kvar.