Tematräffar 2015

Vrigstads Hembygdsförening anordnar varje år ett antal temakvällar och andra aktiviteter.

Torsdagen den 19 november berättade Staffan Svensson om bryggeriet i Vrigstad. Staffan
berättade om bryggerinäringen i allmänhet och särskilt om bryggeriets historia i Vrigstad.
151119
Staffan som skaffat sig stor kunskap om bryggerinäringen gav en ingående presentation av bryggeriet och dess utrustning. 1849 övertog gästgivaren Peter Daniel Tolf ölbryggeriet i Vrigstad, då med nära koppling till gästgiveriet – som behövde öl till sina gäster. Från år 1900, då det köptes av Johan Ek, var det ett svagdricksbryggeri. Staffans farfar Johan Viktor Svensson övertog bryggeriet 1906 och i köpeavtalet fanns det då inskrivet att köparen ”förbinder sig att ej tillverka eller inom lägenheten ej försälja starkare drycker än svagdricka”. 1946 tog sonen Simon över bryggeriet som  drevs till 1970. Svagdricksförsäljningen var omfattande men Simon var också delägare i Förbundsbryggeriet i Skruv, där man tillverkade läskedrycker och öl, vilket gjorde att Simon kunde erbjuda ett fullständigt sortiment till sina kunder. 

Den 24 september anordnade föreningen en temakväll där Stig Marz visade en dokumentär om ”Dansbaneeländet” – en dokumentär om festplatsen Lunden/Gubbakulan.
150924_SM

Ett 90-tal personer hade sökt sig till församlingshemmet för att ta del av Stigs film. Det var redan 1934 som Vrigstad IF beslutade att anordna fester/danser i Lunden. Från starten hade man en mobil dansbana som även användes vid idrottsplatsen. Då, liksom nu, var inte ungdomens utsvävningar populära bland de äldre. Framför allt inom kyrkan och frikyrkorna förfasades man i hela landet över det s.k. dansbaneeländet och det syndiga leverne som det ledde till. Ett radikalt förslag kom från en pastor på annan ort – bygg två dansbanor, en för män och en för kvinnor.

Även våra ”kommungubbar” opponerade sig mot danserna. 1943 ställde man därför en fråga till VIF hur stort bidrag man årligen skulle ha för att slopa danserna. VIF föreslog 4000 kronor per år, men förslaget mottogs inte positivt av kommunen.

150924_GL

Under åren 1965 till 1985 tog Göran Lundin och Garvis orkester över ansvaret för festplatsen och döpte om den till Gubbakulan. Det var nu festplatsen fick sina gyllene år med besök av landets främsta och mest populära artister. Göran Lundin hade påpassligt nog uppmärksammat hembygdsföreningens arrangemang och kom på besök tillsammans med sin hustru. Göran berättade kortfattat om de framgångsrika åren i Vrigstad och det mycket goda samarbete som de haft med VIF och de ideella krafter som jobbat i Gubbakulan.

150924_SIStig Marz visar upp en affisch med en av de populära grupper som uppträtt i Gubbakulan. Landets stora dansband uppträdde här liksom stjärnor från både dåtid och nutid – Lill-Babs, Sonja Stiernqvist, Jerry Williams, Ted Gärdestad, Björn Skifs och naturligtvis även Carola, då mer än 5000 besökare trängdes på festplatsen.

Den 7 augusti träffades representanter för hembygdsföreningen och kyrkan på kyrkogården i Vrigstad. Tillsammans gjorde man en inventering av vilka gravstenar som är av stort kulturhistoriskt intresse att bevara. Fr. v. Börje Cronvall, Stig Marz, Sara Axéden, Jan Johansson och Anna Green.
A150807gravvard

Söndagen den 2 augusti höll hembygdsföreningen Öppet hus på Gröndal. Mats Sturesson underhöll med uppskattad sång, musik och historier. Bild- och klipparkivet visades.
A150802_MS

Traditionsenligt serverades kaffe och ostkaka till besökarna.
A150802_fika A150802_servering

Onsdagen den 24 juni anordnades en kyrkogårdsvandring i anslutning till en konsert i kyrkan. Stig Marz och Carl-Gustaf Liew svarade, som vanligt, för presentationerna.

Carl-Gustaf Liew inledde med att ge en presentation och historiebeskrivning av Daniel Stålhammar och Fredrik Runstedt.

A150624_CG
Stig Marz fortsatte därefter med Peder Fredrik Bjelke och Ernst Jansson (Jotson).

A150624_SM

Onsdagen den 6 maj samlades delar av styrelsen för den traditionsenliga städningen på Gröndal. På bilden syns Rune Källåsen, Margareta Vink, Olle Lagerkvist och Andreas Ljung.

A150506

Under våren har hembygdsföreningens traditionsenligt hjälp till i samband med skolan hembygdsvecka. Bl.a. har Margareta Vink guidat på Gröndal och Kerstin Carlsson har berättat om Vrigstads marknad.

Torsdagen den 9 april hölls hembygdsföreningens årsmöte. Utöver de sedvanliga valen m.m. medverkade Stig Marz som visade årets verksamhetsberättelse i ord och bild. Här fick vi bl.a. se filmer och foton från föreningens aktiviteter, kyrkogårdsvandring, utställning i Gamla Bankgården m.m. Som avslutning på träffen visade Stig Marz en film om stormen Gudrun, som drabbade oss för tio år sedan.

A150409

Torsdagen den 26 februari var Nils Fabiansson inbjuden för att bl.a. presentera sin nya bok ”Historien om västfronten: I spåren av första världskriget” och dess kopplingar till Vrigstad.

A150226

Församlingshemmet var välfyllt och Nils gav en tillbakablick av sin uppväxt i Vrigstad och av sin far, konstnären Ture Fabiansson, som också inspirerat Nils till hans intresse för Frankrike.

A150226_1Nils har intresserat sig för första världskriget under många år och har tidigare publicerat en bok på tyska. Vi fick ta del av både historier och bildmaterial från första världskriget – som, enligt Nils, var en katastrof, men där andra världskriget var tio gånger värre.

Nils efterlyste också släkt till stridande svenskamerikaner. De som emigrerade till Amerika fick göra sin värnplikt där och kanske finns det någon släkting som lever och som kan ge nya fakta i Nils sökande.