Vrigstads forntid

När den gamla kyrkan i Vrigstad revs 1865 tog man tillvara ett s. k. remstycke av ek och förde detta till Statens Historiska Museum i Stockholm. Nu har en datering gjorts på Hembygdsföreningens initiativ. Forskare i Stockholm har med en metod som kallas dendrokronologi konstaterat att trädet som plankan är gjord av avverkades år 1095! Det betyder att kyrkan byggdes omkring år 1100 och att den faktiskt stod färdig ett bra tag innan munkarna kom till Nydala år 1143.

Här hittar du information om Vrigstads historia – Vrigstad under 9 000 år. Denna information bygger på ett föredrag av Nils Fabiansson, fil. mag. i arkeologi, vid en av vårens tematräffar 1998.

Bronsåldern i Vrigstad socken
Bronsåldersboplats
Bronsåldersboplats vid Sävsjövägen?
Inventera själv
Inventering i Vrigstad
Järnåldern i Vrigstad socken
Stenåldern i Vrigstad socken
Tidig medeltid i Vrigstad socken