Vrigstad kommun 1863-1970

1863, när socknarna blev kommuner, blev det starten på en drygt 100 år lång tid då Vrigstad kunde stoltsera med kommunnamnet. Från 1971 kom Vrigstad att tillhöra Sävsjö kommun. Boken kan betraktas som en allmän historiebok över Sveriges utveckling under den här tidsperioden. Men här kan man samtidigt följa ett stort antal kommunivånare/individer och deras öden och förhoppningsvis också få en djupare kunskap om människornas vardag.

Boken inleds med en beskrivning av socknen, före kommunbildningen. Sedan beskrivs kortfattat hur Sverige förvandlades till en demokrati och välfärdsstat fram t.o.m. 1970. Det tredje, och mest omfattande, kapitlet består av protokollsutdrag från alla styrelser och nämnder som fanns under perioden 1863-1970. Här finns exempel på både ”små och stora beslut” som präglar sin tidsepok. Barn som säljs på fattigauktioner, bönder som protesterar mot automobilerna, hur elektriciteten gjorde intåg i samhället, hur man började ta upp nöjesskatt, hur avloppet släpptes ut i Vrigstadån, hur ”Trioindustrierna” startade sin framgångsrika verksamhet m.m. Sedan följer ett kapitel med fakta och bilder från föreningens omfattande bildarkiv. I det sista kapitlet finns ett urval av tidningsklipp, som förhoppningsvis kompletterar bilden av hur det moderna Vrigstad har växt fram. Boken innehåller även ett personregister.

Omslagsfotot är taget av Karl Källström 1938.

Tack vare bidrag från ett stort antal sponsorer har vi kunnat hålla samma pris på den här boken som på den förra.
Pris: 150 kr för medlemmar och 200 kr för övriga. För leverans tillkommer portokostnad på 80 kronor. Betalning via Swish123 471 36 40 eller via bankgiro 5560-4292. Ange namn och adress samt vad du beställt.

Boken är tryckt i 550 ex och omfattar 311 sidor.

Sponsorer: Circle K / B. Gunnarssons Servicebutik AB, Dan’s Fritidsbod AB / Sportringen, Harbrecht Fastighets AB, JB Transport AB, JMC Timber AB, Lundbergs Pressgjuteri AB, Jotos / Hemköp, Ostkaksbageriet i Vrigstad AB, Rätt stil i Vrigstad AB, Sunnerby Lantbruk, Sävsjö kommun, Vrigstad Alltjänst AB, Vrigstad Bygg AB, Vrigstad Flaggor & Expo / Triplesign system AB, Vrigstad Företagstjänst AB, Vrigstad Träförädling AB och Wimar Karlssons Åkeri AB.