Holsmosse/Horsmosse/Holsmåse/Nybygget

Backstuga under Holkaryd Södergård. Byggdes år 1810. Tidigare torp. Sista inv. Andreas Arvidsson, 1820-1897, hustrun Inga Jonasdotter, 1816-1898. Andreas tillverkade korgar. Flyttade från Holsmosse till Brostugan. Makarna hade nio barn.

1773. Bengt Jönsson (1730- ), Lena Persdotter (1746- ), Jöns (1776- ), Petter (1779- ), Sara (1781- ) – död.

Jon Svensson med hustru.

1776. Änkan Elin (1682-1777).

1785. Nils Eriksson (1755- ), Annika (1756- ) – död, Moses (1781- ). Se Källeberg.

1788. Änkan Brita (1730- ), Johan (1768- ).

1789. Änkan Lisa (1762- ).

1810. Jöns Jaensson (1768-09-04- ) – döv, Stina Johansdotter (1769-07-10–1829-10-24), Catharina (1798-03-16- ), Sara Lena (1803-05-18–1803-07-07), Johannes (1807-07-12- ). Änkan Stina Johansdotter bodde kvar till sin död 1829.

1826. Johannis Jönsson (1807-07-12- ), Britta Maja Andersdotter (1808-05-27- ), Magdalena Soffia (1829-10-07- ). Flyttade 1830 till Eriksberg, Nydala.

1831. Peter Gren (1787-06-03–1855-06-28), Annicka Håkansdotter (1778-09-10- ), Anna Catharina (1817-01-18- ), Peter Magnus (1821-02-05- ), Isac (1824-02-22- ). 1856 flyttade änkan Annicka.

1857. Andreas Arvidsson (1820-01-11–1897-10-02), Inga Jonasdotter (1816-02-01–1898), Vilhelmina Christina (184303-25- ), Peter Johan (1845-01-12- ), Anna Katharina (1847-01-15- ), Karl August (1851-06-16- ), Ottorina (1853-Anna Lovisa (1856-08-23- ). Flyttade 1859 från Holsmosse till Brostugan.

Se karta.