Aktiviteter 2020

År 2020 präglades av pandemin, vilket gjorde att de flesta av våra planerade aktiviteter fick ställas in. Nedan är dock ett axplock av vad vi genomförde.

Den 12 december sålde Marie Olofsson föreningens nya bok ”Från sandbänk till lärplatta” utanför Glints salong vid torget. Efterfrågan var god och Marie sålde både böcker och almanackor på löpande band under de två timmar försäljningen pågick.

Marie Olofsson säljer en bok till Jan Johansson.

Hembygdsföreningens cykeltrim pågick fram t.o.m. den 15 september. Drygt 300 kartor har hämtats på CirkleK eller på Jotos/Hemköp. Det fanns 16 kontroller och för att delta i utlottningen av Trisslotter måste man ha hittat 15 av dessa.

De rätta svaren är: 1. Nyholm 2. Borgen 3. Blomslund (Blomsholm, Tuvan, Anna-Kajsas) 4. Pantzars 5. Säby 6. Lunkebo (Lyckan) 7. Norra Skogsdal 8. Olas 10. Källehult 11. Riket (Ängen) 12. Sjöbo 13. Ängdala 14. Grönemad 15. Latan 16. Latebro.

Bland de som lämnat in sin svarstalong har vi dragit tio vinnare som får var sin Trisslott. Vinnarna är: Eva-Lisa Strömqvist, Gunilla och Rolf Sjöö, Glenn Henningsson, Birgitta Andersson, Fredrik Bodefält, Britt-Marie Hultin, Margareta Berggren, Alvar Nordstrand, Lukas Axelsson och Jennie Haegerstam.

RosMari och Carl-Johan Lundberg är två av de många cyklister som nu letar kontroller runt Vrigstad.

Vid årsmötet i år avgick Stig Marz ur styrelsen efter många års medverkan. Stig skulle avtackats högtidligt i samband med årsmötet men p.g.a. coronapandemin blev det inte så. Vi har avvaktat länge men den 23 juli åkte Kerstin Carlsson och Börje Cronvall till Öjaby för att äntligen tacka Stig för allt hans arbete i hembygdsföreningen.

Stig fick blommor och blomstercheckar för sitt mångåriga arbete i hembygdsföreningen.

Den 18 juni startar hembygdsföreningens cykeltrim. Hitta 15 av 16 torpskyltar så deltar du i vår tävling där vi lottar ut 10 Trisslotter. Vi bjuder på kartan, som du kan hämta på CircleK eller Jotos/Hemköp. Senast den 15 september vill vi ha in din svarstalong.

Den 11 juni höll styrelsen ett sammanträde. Det fick ske utomhus, med 2 meters lucka.

Vid detta tillfälle höll styrelsen sitt möte utomhus p.g.a. coronapandemin.

Den 8 maj överlämnade hembygdsföreningen en låda med saker från 50-talet till Göransgården. Lådan kommer från ett projekt och initiativ från Sävsjö Rotaryklubb, som tog kontakt med Sävsjö och Vrigstads hembygdsföreningar om ett samarbete förra året. Tanken var och är att representanter från föreningarna ska träffa de boende på bl.a. Göransgården för att samtala om sakerna i lådan. På grund av pandemin har situationen förändrats, då inga utomstående får komma in på boendet. Nu får Ida och övrig personal använda lådan själva till dess förhållandena normaliserats.

Ida Lantz tar emot lådan på Göransgården.

Den 20-23 april jobbades det flitigt på Gröndal. Förra året målades staketen och den stora stugan – och nu är även den lilla stugan nymålad efter ett gott arbete av Andreas Ljung, Sten-Anders Karlsson, Bengt Gunnarsson och Sven-Olof Svensson.

Bengt, Sven-Olof och Andreas målar färdigt stugan.

Med restriktioner om att undvika handhälsningar, hålla avstånd och genom att avstå från den annars helt obligatoriska kaffeserveringen genomförde Vrigstads hembygdsförening torsdagen den 19 mars sitt årsmöte på torsdagskvällen.

Föreningen kunde se tillbaka på ett framgångsrikt 2019 då man åter ökat antalet medlemmar rejält, nu till 450. Tio aktiviteter genomfördes under året, bl.a. en torpvandring, en kyrkogårdsvandring samt ett stort antal tematräffar.

Föreningens årsberättelse presenterades i form av en film där det framgick att föreningen under året gjort en stor renovering av hembygdsstugan Gröndal.

Stig Marz, som varit med i styrelsen i nästan 50 år hade avböjt omval, och styrelsen fick nu följande utseende: Börje Cronvall, ordförande, Kerstin Carlsson, Marita Borkowski, Sven-Olof Svensson, Marie Olofsson, Andreas Ljung och Catharina Andersson. Till ny styrelsesuppleant valdes Ted Wolfram.

Som avslutning på kvällen visades en film Stig Marz spelat in 1998 och Gamla skolgården i Vrigstad och dess historia.

Torsdagen den 6 februari anordnade föreningen en träff med visning av gamla bilder från Vrigstad. Kvällen inleddes med att Ted Wolfram presenterade den nya sökfunktion för bildarkivet som finns på hemsidan. Ted har hjälpt föreningen med funktionen och den underlättar när man letar bilder.

Arbetet med den nya boken om skolorna i Vrigstad socken pågår för fullt och till den vill föreningen gärna ha in egna berättelser och bilder från personer med koppling till skolan. Vi visade bilder Henry Johansson (Renshult) tagit under 1950-talet och fick hjälp med att identifiera personer på dessa.

Under kvällen fick vi in ett stort antal bilder som besökarna tagit med sig. Här tittar Harriet Strömqvist, Ann-Britt Lagerkvist, Pia Lönnborg, Birgitta Johansson på bilder som Marita Borkowski tagit med sig.

Efter kaffepausen visades ett antal bilder från 1960-talet och framåt från föreningens bildarkiv.