Tematräffar 2016

Genomförda aktiviteter 2016
Söndagen den 27 november, i samband med årets julskyltning, var det premiärförsäljning av hembygdsföreningens nya bok ”Från vagnshjul till småhus”. Försäljningen var mycket lyckad. Köerna var tidvis långa, men alla fick sina böcker och fortfarande finns det böcker att köpa. I fortsättningen kommer de att säljas på CircleK och på Dan’s Fritidsbod.

Marita Borkowski höll i försäljningen av den nya boken.
Marita Borkowski höll i försäljningen av den nya boken.

Fredagen den 11 november överämnade hembygdsföreningen elva tavlor målade av Hugo Carlberg till Göransgården.  Hembygdsföreningens ordförande Börje Cronvall överlämnade tavlorna till Marie Gustafsson, områdeschef Göransgården.

Marie Gustafsson tar emot en tavla med motiv på Gästgiveriet i Vrigstad.
Marie Gustafsson tar emot en tavla med motiv på Gästgiveriet i Vrigstad.

Tavlorna hade skänkts av en privatperson och tillsammans konstaterade vi att hembygdsföreningens Gröndal inte är en lämplig plats för tavlorna utan att de förhoppningsvis exponeras bättre i Göransgårdens lokaler. Stig Marz berättade sedan utförligt om konstnären Hugo Carlberg, som bodde i Vrigstad åren 1912-1926.

Stig Marz berättade om konstnären för de boende på Göransgården samt några besökare.
Stig Marz berättade om konstnären för de boende på Göransgården samt några besökare.

Efter överlämnandet och informationen bjöd Göransgården samtliga på canapé och dryck. Därefter kunde de boende studera konstverket lite närmare. Målningarna kommer preliminärt att pryda en korridor i Göransgården.

Siv Lindblad och Annelie Maars, som ansvarade för det praktiska vid överlämnandet, tittar på Carlbergs målningar.
Siv Lindblad och Annelie Maars, som ansvarade för det praktiska vid överlämnandet, tittar på Carlbergs målningar.

Torsdagen den 27 oktober gästades föreningen av författarinnan Christina Larsson.
cl1
Christina berättade intressant och utförligt om sitt författarskap, som än så länge består av fyra deckare och en ”feelgoodbok”. Vi fick en inblick i hur arbetet fortskrider och hur Christina samlar fakta och idéer i bl.a. tidningsklipp.
cl2Christina har nyligen bytt bokförlag och manusen till ytterligare två böcker är nu inlämnade.

På plats, bland det drygt 50-talet åhörare, fanns bl.a. Christinas fröken från lågstadet, Sonja Liew. Christina berättade att hon i en gammal skrivbok fått beröm av fröken som skrivit att Christina ”kanske skulle bli författare”.

Christina svarade på deltagarnas frågor som rörde allt från hur mycket av historien som hon har klar innan hon börjar skriva till ersättningsfrågor för författare.

Som avslutning på kvällen påminde föreningens ordförande om att boken om näringslivet i Vrigstad kommer att börja säljas i Badhuset vid Granbacken i samband med julskyltningen den 27/11 .

Torsdagen den 15 september anordnade hembygdsföreningen en temakväll om gästgiveriet i Vrigstad. Inför ett 80-tal personer berättade Ingrid Gunler Hermansson sina minnen från gästgiveriet. Ingrids farföräldrar Edit och Gunnar Petersson flyttade till Vrigstad 1917. Paret fick tre barn Sven, Elsa och Britta. Edit blev tidigt änka, men Edits många syskon hjälpte till med jordbruket och gästgiveriet. 1933 upphörde skjutsstadgan och efter det behövde man inte längre hålla med häst och vagn. Ingrid berättade att gårdens hönshus, i samband med marknaderna, fungerade som Vrigstads första arrest.
160915_1

160915_ig

I boningshuset fanns två lägenheter samt två rum för uthyrning. Ett av rummen kallades för tandläkarrummet, för här hade en tandläkare från Sävsjö mottagning en gång i veckan, fram till 1941 då Folktandvården kom till Vrigstad. Även i drängstugan fanns det rum för uthyrning.

Ingrid berättade att man hade lunchservering i gästgiveriet. Efterhand utvecklades matserveringen och det hölls många stora kalas där. Vid större evenemang användes hela bottenvåningen som festlokal. Edit blev den sista gästgivaren i Vrigstad.

Fastigheten förblev i familjen ägo fram till 2013, då den såldes till familjen Axelsson.

Stig Marz visade sedan en film från Stig och Britta Ringefelts bröllop, där de efterföljande festligheterna hölls på Gästgivaregården. Som avslutning på kvällen informerade Börje Cronvall om näringslivsboken som går till tryck inom kort. Medlemmar har möjlighet att förbeställa den för 200 kronor fram till den 15 oktober. Priset kommer sedan att vara 250 kronor.

Aktuellt_160807_HBSöndagen den 7 augusti höll hembygdsföreningen Öppet hus på Gröndal. Hilbert Björkdahl kåserade och läste några dikter.

Börje Cronvall informerade om den kommande näringslivsboken, som kommer att innehålla företagsinformation om gamla samt befintliga företag i det som tidigare var Vrigstad socken.

Solen sken över Gröndal och besökarna kunde sitta ute och njuta av kaffe och ostkaka som serverades.
Aktuellt_160807

Tisdagen den 7 juni tillbringade hembygdsföreningens tillsatta bokkommitté på Landsarkivet i Vadstena. Under dagen hann gruppen gå igenom ett stort antal handlingar och dokument som förhoppningsvis kan komplettera de fakta vi samlat in till den kommande näringslivsboken.
160607

Vrigstads hembygdsförening anordnade torsdag den 19 maj sin tredje öppna träff där man letade fler fakta om näringslivet i Vrigstad. Föreningens målsättning är att göra en bok om det näringsliv som finns och har funnits i Vrigstad och då har man tagit hjälp av alla intresserade för att minnas och dokumentera fakta om företagen.Vid tidigare träffar har man inriktat sig på att hitta fler företag. Till denna träffen fanns ett antal frågor som grundade sig på de faktaluckor som fortfarande finns om flera av företagen. Deltagarna delades in i fyra grupper som gick igenom frågorna och en hel del frågetecken rätades ut. Föreningen är fortfarande intresserade av att få in mer fakta och bilder och fram till den 30 juni tar vi emot material. Flera personer även utanför hembygdsföreningens styrelse är engagerade och faktainsamlingen pågår för fullt. En bokkommitté är tillsatt och den består av Börje Cronvall, Kerstin Karlsson, Carl-Gustav Liew och Stig Marz.
160519

Under vecka 18 har Vrigstad skola en hembygdsvecka då hembygdsföreningen medverkar med visning och information. Tisdagen den 3 maj besökte en förskoleklass Gröndal. En av de saker barnen imponerades av var Glasare-Johans cykel. Cykeln som har ett stort framhjul tillverkades av bl.a. glasmästare Johan Andersson och har nu en given plats i föreningens samlingar på Gröndal. Cykeln användes bl.a. av skollärare J.A. Celén som arbetade som ambulerande pedagog vid skolorna i Holkaryd och Åkaköp.

Karin Hylander och Ingalill Grönberg visar upp cykeln för de intresserade barnen.
Karin Hylander och Ingalill Grönberg visar upp cykeln för de intresserade barnen.

Måndagen den 2 maj samlades delar av styrelsen för att göra vårfint på Gröndal.
160502

Torsdagen den 28 april höll föreningen en ny träff för att dokumentera näringslivet i Vrigstad. Ett 30-tal personer hjälpte oss i arbetet med att minnas alla de företag som finns och funnits i Vrigstad. Listan med företag börjar bli lång och många Vrigstadbor har lovat att skicka in kompletterande material om sina företag. Vi kommer att ha ytterligare en träff innan sommaren, i maj, då vi ska försöka fylla de luckor som fortfarande finns i vår dokumentation.
160428

Vid Vrigstads hembygdsförenings årsmöte den 7 april avtackades två avgående styrelseledamöter – Margareta Vink och Rune Källåsen. Rune har ingått i styrelsen under 14 år, varav 12 som kassör, och Margareta har haft sin styrelseplats under imponerande 43 år.
Föreningens årsberättelse visades traditionsenligt på film av Stig Marz. Föreningen har haft temakvällar, öppet hus på Gröndal, kyrkogårdsvandring, deltagit i Stiftelsen Gamla Bankgårdens arbete och som vanligt dokumenterat bygden bl.a. genom närmare 300 nya foton till bildarkivet.
Börje Cronvall fick förnyat förtroende som ordförande och i styrelsen ingår även Marita Borkowski och Lars Lindblad, som båda nyvaldes, samt Stig Marz, Kerstin Carlsson, Andreas Ljung och Arne Årevall. Till ny suppleant valdes Catharina Andersson. Efter årsmötesförhandlingarna visade Stig Marz två filmer – ”Ett besök på sommarhemmet Strandliden 1992” och ”Besök på Göransgården 1995”. Som avslutning på kvällen informerade Börje Cronvall om det pågående arbetet med att dokumentera näringslivet i Vrigstad. Många har redan engagerat sig och hembygdsföreningen inbjuder till en ny träff den 28 april för att samla in mer information om de företag som funnits och finns i samhället.
A_160407

Arbetet med att dokumentera vårt näringsliv fortsätter. Den 31 mars samlades ett antal tidigare anställda på CJ Möbler i hembygdsföreningens stuga för att minnas och dokumentera företagets historia.
160331_cj

Torsdagen den 17 mars var allmänheten inbjuden för att minnas Vrigstads näringsliv. Målsättningen är att samla in mer information om de företag och det näringsliv som funnits på orten – och dokumentera detta. Efter en kort introduktion samlades deltagarna i grupper för att diskutera hur man ska jobba vidare med frågan och man hade också i uppgift att försöka minnas företag i Vrigstad.
Aktuellt_16_160317
Gruppen vill gärna jobba vidare i gemensamma träffar och deltagarna skapade en lång lista med företag som funnits och/eller finns i Vrigstad. Vid mötet fick flera deltagare i uppgift att samla fakta om ett företag och redovisa detta före nästa månads årsmöte.

Torsdagen den 25 februari anordnade hembygdsföreningen årets första tematräff. Rubriken var Gamla skolgården/Tegnérgården. Det var Margareta Stålhammar Carlemalm som berättade om det som numera är hennes bostad och om släkten Stålhammar.160225_ms

Redan 1648 startade Göran Gyllenstierna Vrigstads första skola, eller pedagogi som den kallades. Skolan sköttes fram till 1800-talet då den började misskötas. Då ingrep biskop Esaias Tegnér som anställde en ny lärare och inspirerade sockenmännen att bygga ett nytt skolhus.  Det byggdes enligt biskopens råd och anvisningar och stod färdigt 1826. Tegnér utformning av byggnaden var nydanande då den innehöll både skolsal och lärarbostad.

I början på 1900-talet ansåg man att byggnaden inte längre motsvarade de krav som kunde ställas på en skola och man beslöt att skolan skulle rivas. Folkskollärare K.A. Hultkvist motsatte sig rivningen. Han köpte byggnaden och en tomt på andra sidan ån. Huset plockades ned stock för stock och uppfördes 1918 på sin nuvarande plats. Huset övertogs senare av sonen Gustav och hustrun Beth Hultkvist. Makarna kom att umgås mycket med familjen Stålhammar och i makarna Hultkvists testamente skrevs att familjen Stålhammar skulle ha förköpsrätt till fastigheten. Daniel och Margit Stålhammar, som då bodde i Stockholm, förvärvade fastigheten och flyttade till Vrigstad och nu är det dotter Margareta med maken Erik som bor i den historiska byggnaden.160225_tegnerhuset

Släkten Stålhammar börjar med Per Jönsson Hammar som adlades 1650 och fick namnet Stålhammar. Han liksom männen i efterföljande led var militärer. Margareta Stålhammar berättade utförligt om Pers son Jon och Maria Stålhammars öden – om de många år av krig då Jon var borta från hemmet. Traditionen att männen skulle bli militärer bröts när Margaretas farfar Gustav Adolf och hustrun Mina i stället blev missionärer i Kina. Oroligheterna i Kina runt förra sekelskiftet gjorde att de tvingades återvända till Sverige. Sonen Daniel utbildades sig till läkare och tandläkare i Stockholm och bosatte sig alltså sedan i Vrigstad.