Biskopsbo kvarn/Boskvarn

Under Biskopsbo. Boskvarn hette en gång i tiden ”Biskopsboda Qwarn”. På Runstedts tid (se vid Stampen) fanns har både såg, kvarn och stamp, samt en bostad för stamparen och sågmästaren. Nu utnyttjas fallet för produktion av el för Biskopsbo gårds räkning. Ett foto som visar hur det såg ut vid Boskvarn år 1904 finns i föreningens bildarkiv.

1756. Mjölnaren Gabriel, Katrina. De bodde kvar till 1758.

1769. Kristoffer Haraldsson, Maria. De bodde kvar till 1775.

1774. Mattes Israelsson (1743- ), Sara Andersdotter (1746- ), Annika (1769- ), Lena (1771 – ), Esais (1776- ). Flyttade 1776 till Stenshult.

1776. Ryttaren Kullberg (1740- ), Stina Persdotter (1747- ), Maja (1770- ), Petter (1772- ). Flyttade 1774 till Kullaberg.

1782. Johannes (1728- ), Stina (1722- ), Anders (1771- ).

1784. Mjölnaren Johan (1729- ), Annika (1730- ), Kajsa – hustru nr 2, Samuel (1756- ), Stina (1768- ), Jonas (1771- ), Sven (1774- ), Magnus, Petter (1779- ), Ingeborg Stina (1783- ).

1790. Karl (1736- ), Märta (1736- ), Johan (1769- ), Petter (1769- ), Maja (1780- ). De flyttade 1796 till Stenhults kvarn.

1790. Johannes (1759- ), Maja (1768- ), Maja Lisa (1792-02-??- ).

1800. Johan (1778- ), Katrina (1776- ).

1801. Mjölnaren Lars Nilsson (1760-12-30-1816-06-06), Sara Jonasdotter (1768-02-27- ), Eva (1792-07-08- ), Jonas Petter (1802-10-15- ), Katrina (1805-03-12- ), Johannes (1807-07-20, Anders (1810–1810), Anders (1812-04-26- ), Sven (1816-11-15- ).

1818. Mjölnaren Johannes Andersson (1797-06-22- ), änkan Sara Jonasdotter (1788- ), barnen till Lars och Sara ovan – Eva (1792-07-08- ), Jonas Petter (1802-10-15- ), Katrina (1805-03-12- ), Johannes (1807-07-20, Anders (1810–1810), Anders (1812-04-26- ), Sven (1816-11-15- ) samt Anna Caijsa (1820-09-01- ).

1823. Mjölnaren Sven Nilsson Malm (1783-07-16- ), Märta Lena Johansdotter (1793-04-03- ), Nils (1810-11-14- ), Lena (1816-11-14- ), Lisa Catarina (1818-08-15- ), Stina (1821-03-20- ), Greta (1825-01-22- ). Flyttar till Stockaryd 1827.

1829. Carl Isaksson (1804-09-21- ), Catrina Larsdotter (1805-12-03- ), Lars Peter (1830-08-14- ), Johannes Isak och Maria Sofia (1834-12-16- ). Flyttar 1840 till Ljunga.

1840. Johannes Magnusson (1792-04-08- ), Stina Svensdotter (1796-11-14- ), Christina Maria (1826-08-07- ), Sven Magnus (1829-02-12- ), Claes Peter (1831-12-28- ), Carolina Sofia (1838-08-04- ).

1850. Mjölnaren Johannes Andersson (1819-10-06- ), Christina Maria Johannisdotter (1826-08-07- ), Carolina (1851-11-30- ), Emma Lovisa (1854-07-17- ). Flyttar 1855 till Vallsjö.

1856. Mjölnaren Anders Eriksson Esaiesson (1817-01-21- ), Britta Andersdotter (1824-01-16- ), Sofia (1847-12-09- ), Anna Lovisa (1852-03-04- ), Anders Johan (1854-10-25- ), Carl Emil (1858-04-14- ), Carl Frithiof (1860- ), Augusta (1864-03-05- ).

1868. Mjölnaren Karl Wilhelm Andersson (1842-05-19- ), Kristina Sofia Andersdotter (1847-12-09- ), Beda Elisa (1868-10-12- ). Flyttat till Hylletofta 1876.

1875. Mjölnaren Johan August Andersson (1846-08-04- ), Johanna Maria Olofsdotter (1847-09-16- ), Gustaf Vilhelm (1874-07-21- ), Karl August (1876-02-03- ). Flyttade 1877 till Ljunga.

1876. Mjölnaren Johan August Gustafsson (1844-01-03-1893-12-21), Anna Christina Ståhl (1848-07-03- ), Klaes Algott (1870-04-22- ), Hulda Petronella (1873-05-06- ), Emma Maria (1875-08-20- )Karl Vitus (1879-01-29- ), August Theodor (1881-07-31- ), Johan Victor (1883-12-05- ), Gustaf Alfred (1886-10-08- ), Karl Olof (1889-01-28- ), Thure Efraim (1891-05-27- ).

1897. Mjölnaren Anders Frithiof Svensson Lindgren (1868-07-31- ), Anna Maria Petersdotter (1870-12-24- ), Ernst Gunnar (1891-11-14- ), Oskar Georg Rudolf (1893-06-18- ), Anna Ebba Charlotta (1895-04-11- ), Carl Arvid Bernhard (1897-06-29- ). Flyttar 1899 till Gällaryd.

1897. Mjölnare Carl Johan Peter Wallsten (1870-02-23- ), Anna Maria Claesdotter (1871-07-04- ), Ruth Ester Christina (1897-08-02- ), Anna Ulrika Wilhelmina (1899-05-22- ), Carl Erik Hilding (1902-01-30- ), Edith Signe Victoria (1904-09-24- ). Flyttade 1905.

1904. Mjölnare Carl Gustaf Andersson (1874-07-05- ), Hulda Maria Johannisdotter (1877-01-10- ), Johan Arvid Gunnar (1897-06-05- )(hustruns son före äktenskapet). Flyttar till Hjälmseryd 1919.

1904. Torpare Frans Johan Pettersson (1863-02-25 (i Vrigstad)- ), Anna Fredrika Svensson (1861-03-24 (i Svenarum)- ). Flyttade 1915 till Kvarnaryd.

Carl Gustav Andersson (1874 (i Bringetofta)- ), Hulda Maria Johansdotter (1877 (i Hjälmseryd)- ). De flyttade 1919 till Hjälmseryd.

1917. Mjölnare Karl Edvin Andersson Svanberg (1887-03-05 (i Hylletofta)- ), Hanna Maria Andersdotter (1887-08-06 (i Bringetofta)- ). Einar Gustaf Sigvard (1913-01-13- ). Inflyttade från Hylletofta. Flyttar 1926 till Lundby Västregård.

1934. Mjölnare Axel Viktor Emanuel Johansson (1901-09-25- ). Mjölnare till 1938.

Se karta.