Gripalyckan

Backstuga under Horveryd Backgård. Alvar Elgh Horveryd skriver i sin torpförteckning om Holkaryd: Nedanför åkern finns en vattenkälla som kallas Gripakällan. Här fanns en vattenledning med självrinnande vatten ner till ladugården. Här fanns ytterligare en vattenkälla i närheten, så man kunde förena de båda källorna. Omkring år 1947 gjordes detta av Eric och Oskar Elg. Under arbetet hittade en av bröderna ett jordigt föremål, som tvättades och de hittade ett hål i stenen för ett skaft. Det var en yxa, en s k båtyxa, som kunde dateras till 2000 f. Kr. Stugan ej nämnd efter 1850.

1841 Annika Matteusdotter (1791-05-01- ) – änka efter Nils Magnusson (1780-09-13-1838), Samuel (1822-02-13- ) – ej bott här, Sven Matteus (1824-08- 18- ), Carl Johan (1826-12-27- ), Johannes (1829-10-20- ) – fl. 1848 t. Hylletofta, Lena Catarina (1833-08-29- ).

1845 Från 1845 inhyses avskr. soldaten Jonas Grip (1788-04-04-1867) – avsk. Grenadjär från Gettersryd rote nr 35 Gransholm, fl. t. Lilläng (Östragd) och 1856 till Gripsholm/Kullebo u. Knaframålen. Hustru 1 (1791- ), Sven Gustav (1824-09-03-1893) – vanför, sjuk och oförmögen till arbete, infl. fr. Hylletofta 1847, Lena (1833- ). Även Annika och barnen Johannes och Lena Catarina (se ovan) bor här enl. husförhörslängden fr o m 1846.

Sven Gustav Jonasson Grip (1824-09-03-1893).

Se karta.