Eriksdal/Eriksdahl/Nilsabygget/Dalen

Backstuga under Horveryd. Sist boende var Jonas Månsson med hustru Lena Petersdotter och sonen Lars. De flyttade in 1819 och flyttade 1820 till Löfälla.

1727. Ryttaren Johan Ridderberg (1691?- ), Kerstin Jönsdotter (1695?- ), Stina (1721?- ), Sven (1723?- ), Katrina (1725?- ), Marja.

Ryttaren Petter Norberg, Elin Schog.

Nils Knus, Kerstin.

Gabriel Israelsson, Sara Hansdotter.

Erik Jönsson, Maja Isaksdotter.

1776. Torparen Nicolaus (1734- ), Maja (1722- ). Andra hustrun hette Brita Lisa.

1796. Lisa (1723- ).

1807. Änkan Eva (1744- ).

1810. Torparen Johannes Pettersson (1782- ), Anika (1770- ).

Torparen Sven Nilsson (1792-03-10- ), Fredrika Johannesdotter (1801-05-07- ), Lena Caj sa (1819- ). Dräng hos familen: Jonas Johannisson.

Änkan Sara Jonasdotter (fattighjon), Maja Kjell (1774- ). Mannen tjänar vid Svarvarebygget, .

1817. Sven Nilsson (1792-08-10- ), Fredricka Johansdotter (1801-05-07- ), Lena (1819-12-17- ).

1819. Torparen Jonas Månsson (1775-11-14- ), Lena Petersdotter (1762-01-03- ), Sven (1806–12-17- ). Inflyttad 1819 från Löffälla och utflyttade dit 1820.