Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 18 mars 2021 valdes följande att ingå
i styrelsen för verksamhetsåret 2020:
Börje Cronvall, ordförande, info@vrigstadshembygdsforening.se
Kerstin Carlsson, sekreterare, kerstin.sjobo@gmail.com
Marita Magnusson, kassör
Sven-Olof Svensson
Marie Olofsson
Andreas Ljung
Catharina Andersson

Styrelsesuppleanter är Ted Wolfram, Bengt Gunnarsson, Lennart Davidsson och Sten-Anders Carlsson.

Revisorer är Kersti Frigert och Torbjörn Johansson.

Kaffekommittén består av Ann-Britt Lagerkvist, Birgitta Johansson, Gunvor Johansson och Pia Lönnborg.

Valberedning är Lennart Fyhrlund och Robin Hammarstedt..