Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 14 mars 2024 valdes följande att ingå i styrelsen för verksamhetsåret 2024:
Börje Cronvall, ordförande, tfn 0736885345, info@vrigstadshembygdsforening.se
Kerstin Carlsson, sekreterare och vice ordförande
Marita Magnusson, kassör
Sven-Olof Svensson
Marie Olofsson
Tommy Elg
Catharina Andersson

Styrelsesuppleanter är Anders Johansson, Olof Karlsson, Sten-Anders Carlsson och Lennart Fyhrlund.

Revisorer är Kersti Frigert och Peter Johansson.

Kaffekommittén består av Pia Lönnborg, Ann-Britt Lagerkvist, Anneli Karlsson, Elisabeth Karlsson och Anita Westerlund.

Valberedning är Robin Hammarstedt och Ragnvald Gustavsson.