Styrelse

Vid föreningens årsmöte den 9 mars 2023 valdes följande att ingå
i styrelsen för verksamhetsåret 2023:
Börje Cronvall, ordförande, info@vrigstadshembygdsforening.se
Kerstin Carlsson, sekreterare, kerstin.sjobo@gmail.com
Marita Magnusson, kassör
Sven-Olof Svensson
Marie Olofsson
Tommy Elg
Catharina Andersson

Styrelsesuppleanter är Anders Johansson, Olof Karlsson, Lennart Davidsson och Sten-Anders Carlsson.

Revisorer är Kersti Frigert och Torbjörn Johansson.

Kaffekommittén består av Pia Lönnborg, Ann-Britt Lagerkvist, Anneli Karlsson, Elisabeth Karlsson och Anita Westerlund.

Valberedning är Robin Hammarstedt och Ragnvald Gustavsson.