Kulturvårdspris

Vid ett sammanträde den 24/8 2021 beslöt föreningen att inrätta ett kulturvårdspris som delas ut till någon som genom att vårda, förvalta, levandegöra eller sprida kunskap gjort omfattande insatser för bevarande av ett lokalt kulturarv/en lokal kulturmiljö. Hembygdsföreningens styrelse väljer själv ut lämpliga objekt och fattar majoritetsbeslut i ärendet. Priset delas ut i samband med föreningens årsmöte. Styrelsen avgör vilka år priset ska delas ut. Priset delas i första hand ut till privatpersoner, men kan även delas ut till organisationer eller företag.

Vid årsmötet den 10 mars 2022 delade föreningen ut det första kulturvårdspriset som tillföll Lennart och Monika Fyhrlund: För ett engagerat arbete med att bevara kulturmiljön ”Runstedtska Färgeriet” och därmed också ett centralt kulturmärke i Vrigstad.

Lennart och Monika Fyhrlund fick diplom och blommor för sitt arbete med Runstedtska färgeriet.