Dödbok 1937-1949

Här presenteras fakta om avlidna under 1937-1949, som ligger begravda på Vrigstad kyrkogård.

Underlaget är hämtat från gravvårdsinventeringen av kyrkogården i Vrigstad. Dokumentationen finns som pdf-filer – sorterade efter efternamn respektive efter dödsdatum.

Eternamn
Dödsdatum