Broddanäs/Brodanäs

Torp under Lundholmen. Byggt 1781.

1792. Jonas (1753- ), Maja (1753- ), Johan (1780- ), Petter (1784- ), Stina (1790- ). De flyttade 1811 till Kringebråten.

1811. Johannes Magnusson (1786-03-24- ), Anna Maja (1792- ), Brita Lisa (1811-05-14- ). Inflyttade från Rössved. Flyttade 1813 till Hjälmseryd.

1818. Arvid Andersson (1778-05-16- ), Greta Pettersdotter (1780-03-14- ), Lena Maja (1805-03-18- ), Petter Magnus (1812-01-06- ), Brita Stina (1814-11-18- ), Anders (1820-01-13- ), Anna (1823-08-10- ).

1846. Isak Pettersson Gren (1824-02-22- ), Anna Arvidsdotter (1823-03-05–1891-05-02), Karl Johan (1848-08-24–1889-12-31) – gift med Johanna Maria Karlsdotter (1851- 11-30- ), Matilda Christina (1850-12-07–1851-04-24), Frans Peter Otto (1852-04-08–1853-03-15), Frans Peter (1854-06-15- ), Emil (1857-02-04–1858-05-06), Israel (1859-12-23- ), Matilda Christina (1862-10-29–1865-10-19), Johannes Julius (1868-12-25- ). Inflyttade från Gisabo. Sonen med familj flyttade 1893 till Amerika. Flyttade 1896 till fattighuset.

1872. Karl Johan Isaksson Gren (1848-08-24–1889-12-31) (se ovan) – gift med Johanna Maria Karlsdotter (1851-11-30- ), August Theodor (1873-04-22- ). Flyttar till Ljunga 1876 och kommer tillbaka 1878. Föräldrar och två syskon till Karl Johan inhyses. Johanna Maria och sonen August Theodor flyttar till Amerika 1893.

1893. Karl Johan Johansson (1864-11-01- ), Augusta Klasdotter (1867-01-07- ), Gustaf Samuel (1890-04-25- ), Selma Elisabeth (1892-08-09- ). Inflyttade från Kullaberg, Holkaryd. Flyttade 1899 till Holkaryd Skattegård.

1896 Inhyses änkan Lovisa Kristina Andersdotter (1839-08-28- ). Inflyttad från Dammen, Holkaryd Lillegd. Hon flyttar 1897 till Holkaryd.

1900. Otto Johannesson (1842-04-21- ), Greta Charlotta Andersdotter (1844-01-20-1920), Hulda (1879-08-03- ), Ida Maria (1881-10-09-1963), Carl Herbert (1885-09-05-1977). Inflyttade från Källeberg. Flyttade 1916 till Fridenborg, Holkaryd.

Charlotta Sofia Karlsson, f. Petersson (1840-10-01- ). Flyttade 1930 till Holkaryd Södregård.

1933. Sven Gustaf Johansson (1884-12-26- ), Anna Matilda Elisabeth Johansson (1871-03-14- ), Karl Gustaf Valentin (1919-03-07- ) – son till Anna Matilda Elisabeth.

Se karta.