Vrigstads Skytteförening

Vrigstads Skytteförening bildades 1902. Förste ordförande var kronojägaren P. J. Hallström. Kassör var J. K. Bengtsson och sekreterare J. A. Celén.

Tidigare, redan 1861, hade fabrikör Fredrik Runstedt bildat Västra Härads skarpskytteförening, som tidvis hade över 100 medlemmar. Här förde Runstedt befälet och korpral J. A. Gräns var instruktör.

Skytteföreningen anlade 1902 en skjutbana på Biskopsbos mark, vid tidigare vattenverket, och uppförde 1903 den s.k. skyttepaviljongen.

En skjutövning 1915. Här syns bl.a. Fridolf Jakobsson, Erik Carlström, Josef Karlsson, Josef Viss, Josef Rylander och David Arvidsson.

Föreningen anordnade även skyttefester som engagerade hela samhället.

På bilden har gäster på Wadells pensionat klätt ut sig för att delta i festen år 1905. Bilden är tagen inne på pensionatets gård, i bakgrunden syns handlanden Bengtssons lager.
Georg Sjögren med föreningens standar från 1904.