Moen

Torp under Knavramålen. Här bodde Peter Johan Eliasson med hustrun Britta Sofia. Han kallades ”Ressla-Pelle” eftersom han tillverkade rissel (= såll för rensning av säd) eller ”Klocke-Pelle” eftersom han reparerade klockor till ett fast pris av 25 öre, oavsett reparationens omfattning. Han är ett typiskt exempel på hur folket på torp och backstugor flyttade omkring: Han flyttade 1884 från Åsen (under Knavramålen) till Skogsryd (Porsamålen), därifrån 1886 till Karlslund och därifrån 1892 till Moen.

1886. Carl Patrik Danielsson (1860-04-16- ), Anna Sofia Lönqvist (1856-10-30- ), Axel Alfred (1884-08-25- ), Helga Olivia (1887-03-31—1891-02-17), Carl Gustaf (1890-05-10- ). Flyttar 1892 till Sidenberg. Inflyttade från Öggestorp.

1892. Peter Johan Eliasson (1840-07-08—1920-02-15), Britta Sofia Jonasdotter (1833-10-03—1907-09-25), Anna Augusta (1863-04-18- ), Ebba (1890-12-15- ) – Annas oä. dotter. Svea Valborg Sofia (1918-04-04- ) – Ebbas dotter u. ä. Inflyttade från Karlslund, Trismålen. Ebba flyttade 1915 och flyttade tillbaka hit 1927.

Karta.