Vrigstads Kallbadhus AB

I Vrigstad fanns förutom Vattenkuranstalten även ett aktiebolag för Vrigstad kallbadhus.

Förteckning över aktieägare.
Aktiebrev för Gustaf Dahl.