Vrigstads Kallbadhus AB

I Vrigstad fanns förutom Vattenkuranstalten även ett aktiebolag för Vrigstad kallbadhus.

Förteckning över aktieägare.
Aktiebrev för Gustaf Dahl.

John Johansson har i en intervju berättat följande: I stort sett samma gäng som var medlemmar i det hemliga sällskapet STF bildade också en badförening. De byggde ett badhus som gick ut över ån så man på en stege kunde gå ner i vattnet inifrån badhuset. Det låg strax norr om slaktaren Nydals fastighet. Jag var kassör i badhusföreningen och sålde aktier för fem kronor stycket.

Det var inget roligt jobb berättade John han fick sköta allt så han sålde den aktie han hade för att komma ifrån det hela. Badhusets saga var all vid den kraftiga översvämningen 1927. Då flöt badhuset iväg och fastnade i ett av brovalven där man fick slå sönder det.