Bildarkiv

I slutet på 1960-talet kom några gamla fotografier i hembygdsföreningens ägo. De kom att utgöra grunden till föreningens bildarkiv, som idag omfattar cirka 6 000 bilder från Vrigstad. Den äldsta bilden är från 1865 och kontinuerligt fylls arkivet på med både gamla och helt nya bilder.

Bilder på hemsidan
Vi har nu lagt ut samtliga bilder från vårt bildarkiv.  Tack vare hjälp av Ted Wolfram kan vi nu bl.a. erbjuda en sökfunktion som underlättar när man letar efter personer, platser eller annat. Du kan nu sortera bilderna efter:

– år då bilden togs
– efter senast tillagda bild
– samt efter rubriktext.

Det går även att fritextsöka i rubriktexten, antingen från början av rubriken eller text mitt i, samt enkelt stega framåt/bakåt mellan bilderna enligt den ordning och urval man valt.  Om du klickar på bilden du får upp kan du även se en högupplöst version av själva fotot – utan text. Även här kan du enkelt stega framåt/bakåt på samma sätt.

Innan vi fick denna sökfunktion skrev vi efternamnet först och sedan tilltalsnamnet. Det betyder att du ska söka efter ”Andersson Anders” för att hitta bilder på Anders Andersson om dessa var inlagda i vårt register tidigare. Fr.o.m. omkring 2018 så söker du i fritexten efter ”Anders Andersson”.

BjelkeDen äldste kände fotografen i Vrigstad är Peder Friedrich Bjelke (1832-1913). År 1871 flyttade denne danske fotografist in på Bodala, vid gamla  marknadsplatsen i Vrigstad.

Bilderna förvaras, och finns tillgängliga för allmänheten, på biblioteket i Vrigstad. Ett antal av bilderna har publicerats i de böcker som föreningen givit ut.