Band- och bildarkiv

Bandarkiv
Föreningen har under många år dokumentera bygdens invånare även med hjälp av bandspelare. I föreningens bandarkiv ingår över 100 band, med intervjuer med vrigstadbor.

Bildarkiv
I slutet på 1960-talet kom några gamla fotografier i hembygdsföreningens ägo. De kom att utgöra grunden till föreningens bildarkiv, som idag omfattar närmare 6 000 bilder från Vrigstad. Den äldsta bilden är från 1865 och kontinuerligt fylls arkivet på med både gamla och helt nya bilder.