Digitala arkiv

Bildarkiv
I slutet på 1960-talet kom några gamla fotografier i hembygdsföreningens ägo. De kom att utgöra grunden till föreningens bildarkiv, som idag omfattar närmare 6 000 bilder från Vrigstad. Den äldsta bilden är från 1865 och kontinuerligt fylls arkivet på med både gamla och helt nya bilder.

Filmarkiv
Här finns några av de filmer föreningen producerat.

Ljudarkiv
Föreningen har under många år dokumentera bygdens invånare även med hjälp av bandspelare. I föreningens bandarkiv ingår över 100 band, med intervjuer med vrigstadbor.