Fakta om Vrigstad

Svenskt ortsnamnslexikon (Språk- och folkminnesinstitutet, 2003) skriver följande om ortsnamnet Vrigstad:
Vrigstad sn, tätort, Västra hd, Småland. (de) Wrigstad början av 1200-talet. -Socknen har fått sitt namn efter kyrkbyn. Möjligen ingår i förleden ett fornsvenskt ord med betydelsen ´bukt, krökning´, avseende en terrängformation av något slag. Efterleden är sta(d).

Här presenterar vi diverse fakta om Vrigstad. Materialet är hämtat ur olika källor. En del av materialet har presenterats vid tematräffar, kyrkogårdsvandringar eller liknande som Hembygdsföreningen anordnat. En stor del av materialet har sammanställts och presenterats av Stig Marz eller Rudolf Thunander i hembygdsföreningens styrelse.

Se en film framtagen av Stiftelsen Gamla Bankgården i Vrigstad (där hembygdsföreningen är en av stiftarna) om ”Hur Vrigstad blev Vrigstad”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *