Aktiviteter 2021

Då vi tyvärr inte kunnat genomföra några öppna aktiviteter under 2021 presenterar vi enbart vår verksamhetsberättelse här.

Verksamhetsberättelse för Vrigstads hembygdsförening 2021

Föreningens vill skapa broar mellan dåtid, nutid och framtid. Det gör vi bl.a. genom att dokumentera och förmedla socknens historia i ord och bild.

Antalet medlemmar vid verksamhetsårets utgång var 526, varav elva var ungdomar upp till 25 år. En ökning med 74 från förra året och därmed ett nytt rekordantal för föreningen.

Pandemin har drabbat vår verksamhet även detta år, varför vi inte kunnat genomföra några aktivitetsträffar.

Styrelsen har haft åtta sammanträden, antingen utomhus på Gröndal eller digitalt.

För första gången genomfördes även vårt årsmöte digitalt.

Under sommaren genomfördes för andra året i rad ett uppskattat cykeltrim, där cirka 200 kartor hämtades ut.

Under hösten har informationstavlor satts upp vid Gamla skolgården, Granbacken, Gröndal, Gubbakulan, Marknadsplatsen, Torget 1 och Vrigstads skofabrik. Här finns skriftlig information samt bilder från respektive plats. 

För tredje året i följd har en almanacka, med gamla bilder från Vrigstad, tagits fram och sålts.