Rudolf Thunander berättar

Här presenterar vi några av de föredrag Rudolf hållit genom åren:
Alkoholens vådor
Die Kirche vom Vrigstad
Donerade hemman
El och andra moderniteter
En gammal bok från Vrigstad
Gamla Vrigstad
Gröndal
Natten är drifwen bort
Ortnamn i Vrigstad socken
Skottet i Gamla Bankgården
Vem var Sigfrid?
Vrigstad förr och nu
Vrigstad IF 20 år
Vrigstads kyrka 125 år

Den 21 december 2003 avled Rudolf Thunander och då avslutades en livsgärning som till stor del ägnats åt kulturellt arbete, inte minst inom vår hembygdsförening. Rudolf var initiativtagare till föreningens bildande, vid ett möte på Granbacken den 8 juni 1948.

Men redan 1945 skriver Rudolf i en tidningsartikel att en hembygdsförening i Vrigstad planeras. Han fortsätter så här: Det är en stor brist, att det inte finns en sådan organisation med uppgift att samla och bevara minnena från gången tid. ”Ur forntids grund skall framtid spira” lyder hembygdsföreningarnas vackra motto. Det är att hoppas, att en sådan förening, när den kommer till stånd, får stor anslutning och mångas stöd, i synnerhet som Vrigstad är så rikt på värdefulla minnesmärken och har en så intressant historia”.
Det blev Rudolf själv som fick förverkliga visionen. Han blev också föreningens förste ordförande. Den posten innehade han till 1956 då han istället väljs till föreningens kassör, en syssla som han sedan innehade till sin bortgång.

RTberattar

En bild från Rudolfs sista framträdande där deltagarna samlades kring Rudolf, vid Boskvarn, och fick höra honom på sitt oefterhärmliga sätt berätta om de farligheter som doldes i det brusande fallet bl.a. den lömske fiolspelande näcken.

Rudolf var den självskrivne huvudförfattaren och redaktören till både böcker och mindre tryck som utgivits i föreningens regi. Men han har också delat med sig av sin kunskap i bl.a. olika föredrag. Vi publicerar ett antal av dessa, där Rudolf i olika sammanhang berättat om Vrigstad och dess historia.