Medlemsskrift 2013

En hälsning från Vrigstads hembygdsförening 2013

MS13_1

Vårt bildarkiv innehåller bilder från 1865 och fram till idag. Totalt har vi över 5 000 bilder. Nykterhetslogen Klippan av IOGT i Vrigstad bildades 1909. Bilden är från 1913 på styrelsen som bestod av Sven Ekelöf, Edvin Karlsson, Axel Gustafsson, Gunnar Källström, Hjalmar Vink, John Lindblad, Hildur Rydén, Elsa ”Gödde”, okänd, Henrik Vink, Karl Algotsson, Thure Gustafsson, Sigrid Gustafsson, Lennart Hallström, Isidor Bjelke och Gustaf Karlsson.

Innehåll:
Inbjudan till Vrigstads Hembygdsförenings årsmöte
Några bilder från Vrigstad – 50 och 100 år gamla (ur bildarkivet)
Bildarkivet
Emigranterna

Inbjudan till årsmöte med Vrigstads hembygdsförening
Välkommen till årsmöte med Vrigstads Hembygdsförening torsdagen den 11 april, kl. 19.00 i Församlingshemmet.

Program:
•  Årsmötesförhandlingar.
•  2012 års verksamhetsberättelse presenteras i ord och bild av Stig Marz.
•  Stig Marz visar videoklipp.
•  Servering och lotterier.

Gamla och nya medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

En bild från Vrigstad 1913

MS13_2

Holkaryds skola byggdes 1910. Här är 1913 års skolklass. Lärare var G.B. Andersson. Stående: Albert i Spånarp, Gunnar Eriksson, Möcklaberg, Artur i Kringelbråten, Ivar på Sävjedal, Ragnar Pettersson, Lundholmen, Agnes på Maden. Sittande: Elsa på Källeryd, Axia Karlsson, Holkaryd, Viktoria på Vråen, Elsa Hafström, Martina Johansson, Söragård, Olga i Spånarp, Karin Finér, Kyrkarp.
Byggnaden revs 1950 och flyttades till Vrigstad för att bli kommunalhus. Idag är fastigheten privatbostad.

Bilder från Vrigstad 1963

MS13_3
På 60-talet var djurmarknaden fortfarande en stor del av Vrigstad marknad. I bakgrunden på bilden syns hembygdsföreningens Gröndal.

MS13_4

Herbert Karlsson, Prinsalunden, var en stor profil i Vrigstad. Här en bild på Herbert på en auktion i Spånarp år 1963.

Bildarkivet
Vi försöker hela tiden fylla på med fler bilder till vårt bildarkiv. Har du gamla eller nya bilder som du tycker är en del av Vrigstads historia? Låna ut din bild till oss så vi kan skanna den. Du kan även köpa de bilder vi har i bildarkivet. Vi levererar en fil med de bilder du vill ha (om vi har rättigheterna till den)  – till din dator för endast 10 kr/bild.

Emigranterna
På 1/6 mantal Mölnarp i Vrigstad socken ansträngde sig ägaren Alfrid Petersson och hans hustru Kajsa Maja till det yttersta för att försörja sig och de nio barnen. Trots att Alfrid ägde jorden var dock inte mödan mindre för att skaffa bärgning för sig och de sina.
Gården låg intill den gamla häradsvägen mot Växjö. Här kom forbönder skramlande förbi varje dag med lufsiga bondhästar spända för vagnarna. En och annan torpare masade sakta förbi med sin enda ko som dragare. Ibland kom det herrskapsdroskor dragna av blankryktade långbenta hästar i trav, lämnande ett dammoln efter sig. Det var dessa förbipasserande som gjorde barnen medvetna om att det fanns något okänt utanför gårdens snäva gränser. Tidigt vaknade lusten att få ge sig ut och upptäcka världen, vilket resulterade i att sex av de åtta barnen emigrerade. Ett barn hade dött endast elva dagar gammalt.

Först att lämna hemmet var dottern Maria Lovisa och sonen Carl Allgott. De emigrerade 1891. Sin 16-årsdag fick Lovisa fira några dagar efter ankomsten till det nya landet. Hon lämnar Göteborg den 1 maj med biljett till Chicago på fickan. Carl Allgott reser senare på året. Han finns inte upptagen i passagerarlistan. Han hade fått sig tillsänd sin amerikabiljett av kusinen Per Johan Hafström i Amerika, som emigrerat 1869 från Hjälmseryd och nu behövde hjälp på  farmen i Beaver Township i Iroquois County, Illinois.

MS13_5I Chicago träffar Lovisa värmlänningen Edvard Ljungdahl, tycke uppstår och det blir giftermål. De bosätter sig i Elk Grove, Cook County, Illinois, som farmare. Här föds deras sju barn.År 1914 köper de en farm i Culdrum township, Morrison County, i närheten av Little Falls i Minnesota och flyttar dit. Köpet av farmen förmedlas av Carl Bolander, som utvandrat från Holkaryd i Vrigstad 1892 och som nu etablerat sig som fastighetsmäklare i Little Falls.

 

 

Senare köper de en farm i Darling township, även den i Morrison County, som de brukar till sin bortgång. Edvard går ur tiden 1943 och Lovisa 1957. De fick sitt sista vilorum på Darling Cemetery.

MS13_6Tre av Lovisas bröder tar arbete vid malmbanan i Kiruna före utvandringen, kanske för att pröva på hur det kändes att vara borta från det trygga hemmet.Brodern Per Ludvig utvandrar 1899, Frans Oscar och Gustaf Fredrik reser tillsammans 1903 och Klaes August 1904, samtliga med biljett till Chicago. Det blir flera brev från barnen till mor Kajsa Maja i Mölnarp.När det tidigast bevarade brevet skrivs den 26 januari 1919 i Chicago, är det sonen Klaes August som för pennan. Brevet är ställt till modern, som är änka sedan 1911. Systern Wilhelmina har gift sig och övertagit gården. Klaes August skriver:

 

 

MS13_7”Kära moder. Efter som tillfälle gifves så vill jag skrifva några rader och tacka eder för det till mig kärkomna bref som jag fått emotaga för en liten tid sedan vari jag ser att i har hellsan vilket gläder oss mycket att höra.” I brevets fortsättning berättar han att både han och hustrun Matilda varit sjuka i influensa och att hustrun fått lunginflammation och skötts av tre läkare och en sjuksköterska. Ingen trodde att hon skulle klara krisen, men nu är hon åter frisk och glad. Matilda Tossberg var hans hustru sedan 1914, då de gifte sig i Chicago. Den 4 maj 1919 skriver August:

 

 

Jag skrifver några rader nu för jag får låta eder veta jag var på postkontoret i går den tredje maj och sände hem 5 Dollars till eder, det blir 18 kr. 59 öre i svenska penningar så jag hoppas vell di går fram det blir vell till litet kaffe om det fins att köpa i Sveden. Jag undra hur ni har det om ni lider någon nöd låt mig veta det”.

Han har verkningarna efter första världskriget i tankarna. Brevet skrivs ju bara några månader efter krigsslutet. Den 20 juli 1920 skriver August:
Älskade moder. Nu vill jag skrifva några rader till eder ni får väl ursäkta mig för mitt långa dröjsmål med det första får jag underrätta eder en sörjslig nyhet att vår broder Ludvig har fått sluta sina dagar här på denna jorden. Han var oppererad för Gallstons eller stenar i Gallen som hade till att tagas bort om ni har hört talas om sådan sjukdom han lefde nära tio dagar efter han var oppererad han fick Lunginflammasjon strax efter han var oppererad så Docktorna sade de kan icke göra något för honom när han fick den sjukdomen också.

MS13_8Han berättar vidare att han själv och brodern Oscar stod vid sjukbädden när Ludvig dog. Han antar att systern Lovisa skrivit och berättat om Ludvigs bortgång och begravning. Lovisa hade rest till Chicago från Minnesota och stannat i två veckor i samband med begravningen. Dottern Lovisa har också brevkontakt med hemmet i Mölnarp. Den 1 maj 1927 sitter hon på farmen i Minnesota och försöker att få ihop ett brev på svenska till modern: ”Min kära moder. Ja jag tänkte inte på att jag får nu skriva svenska utan blaning. Wi har nu den förste maj så snart blir det somar. Jag får nu tala om littet hur the mäst företagsama bondfruarna gör sina spend pengar of wilken jag är nomer ett.

 

Jag har twå eggkläcknings maskiner i gång dessa äro endast ibland the små för jag har 2 och jag har satt dem ända upp till fyra gånger om våren, börjat i mitten på mars månad di hålla ungefär twåhundra åtio egg som ni vet så tar det tre vickor for kläckningen det högsta tal skyklingar en can få är ungefär twå hundra utaf the egg som jag övan nämner detta är ett hårt arbete att taga vara på dom skyklingarna men jag är nu fulllärd i det yrket så derför jör jag mig littet spend pengar men det är ej många som kan. Mrs Bolander hon kläcker skyklingar med mindre maskin 60 egg hon anoserade den i Little Falls paperet så kansk hon har sköpt en störe.”

Mrs Bolander var den ovan omnämnde Carl Bolanders hustru Helena Newman, född av tyska föräldrar i Detroit, Michigan. Lovisa har i ett brev från modern meddelats att systern Wilhelmina (Mina), som övertagit gården, inte är riktigt bra. Hon fortsätter brevet: ”Jag är ledsen att inte Mina är rigtigt bra. Har hon huvud värk eller tand värk eller är det ryggraden som värker. Jag hade sådan förfärlig huvud värk innan jag fick mina övre tänder utdragna men sedan har jag aldrig haft någon”. Det var tydligen lite si och så med tandhygienen där ute på prärien. Hon avslutar brevet: ”Det är söndag kväll och di har got ut att fiska så jag var ensam så jag använde den tiden att skriva. Hälsa Mina och familj vänligen Lowisa”.

Den 16 augusti 1931 skriver hon till systerdottern Ester i Mölnarp:
Ester frågar efter Carl Bolander han lever och har hälsan och mår bra men han börjar att bli till åren han är emot 65 år så hans krafter äro just inte vad de förr varit”.

I brevet berör hon också de hårda tider 1930-talsdepressionen förde med sig:
”Wår Oscar (sonen född 1906) han är i Minneapolis der han började sitt arbete för 4 eller mer år sedan men det är icke stadigt nu för dessa hårda tider så en vicka blir di ålagda och nästa får di arbeta, det är ej länge sedan han var hemma en tid men det är stort för det är emot twå tusen på varje plats eller verkstad som söker arbete di som har yrke ej undantagna”. I ett tillägg skriver hon: ”Jag kan helsa från vår Agnes (dottern född 1898) di bor som vanligt i Minneapolis hon sade hon önskade att hon kunde skriva littet bettre svensk så skulle hon skriva till dig. När hon kommer hem skall jag jelpa henne eller Henning han kan  skriva svenska”.

Det sista bevarade brevet är från August i Chicago och daterat den 26 februari 1933. Hela brevet innehåller bara ”Sörjsliga nyheter”. Den 21 januari 1933 har brodern Gustaf Fredrik avlidit. Han har sedan tretton år vistats på ett vårdhem i Kankakee, Manteno Township, Illimois, sydväst om Chicago. Samtidigt har August nåtts av ett brev från systern Wilhelmina i Mölnarp, att modern avlidit. August svarar omgående på brevet: ”Kära syster och svåger med familj. Tusende tack för brefvet Ester (systerdottern), vilket jag ser att vår kära moder har fått flyttat i från denna jemmerdalen till ett bättre land där ofvan det var ju mycket ledsamt att det skulle hända så på en gång med mor och broder Fred (Gustaf Fredrik), det blef ju dubbell sörger för oss men på samma gång så får vi tenka det blef en letnad för oss efterlevande. Jag har ju tänkt på min kära moder titt som ofta att hon är så gammal så hon kan inte lefva så lenge till så jag var nästan bered på att taga imot denna sörjsliga nyhet”. Han är ledsen över att han inte kunde vara med och följa modern till kyrkogården en sista gång. Han beklagar också att han inte kan sända en slant till en blomma till moderns grav, men kostnaden för broderns begravning har tärt på det lilla kapitalet. Dessutom är även han drabbad av arbetslöshet i den rådande depressionen.Han har också förlorat en del pengar genom att hans bank inte klarat krisen: ”Som ni vet är det mycket svårt att reda sig här nu, alla blifver fattiga inte arbete, öfver 1000 banker har gått under i Chicago så vi har förlorat litet pengar också så det ser mycket mörkt ut som det nu är”.

Han berättar också att han och brodern Oscar skall flytta till gemensamt boende för att minska hyreskostnaden. The Great Depression, som den kom att kallas i USA, spred sig även till Sverige med hög arbetslöshet. I Mölnarp gick livet sin gilla gång och man märkte inte så mycket av lågkonjunkturen på annat sätt än att priserna på jordbruksprodukterna föll.

AK-arbetarna (nödhjälpsarbete via Statens Arbetslöshetskommision) invaderade dock alla lediga utrymmen i gårdarna i Mölnarp och Sunnerby för att med korpar, spadar, spett, släggor och skottkärror bygga den nya vägen, som kom att ersätta den gamla häradsvägens sträckning genom byn. Det blev allt längre mellan breven som korsade Atlanten och till slut upphörde de helt. Idag bor en sonson till Wilhelmina på gården, men kontakten med amerikasläkten har för länge sedan upphört.
Stig Marz

Då undertecknad är mitt uppe i arbetet med en bok om emigrationen från Vrigstad ber jag Er ”dammsuga” Era byrålådor och fotoalbum efter bilder på gamla moster eller faster, eller vad det nu kan röra sig om i form av emigranter i släkten. Även brev är av stort intresse.
V.v. kontakta mig på telefon 0470-608 81. Tack på förhand för värdefull hjälp! /Stig Marz

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *