Förskola/daghem

I Vrigstad införde man förskolan den 1 juli 1969, efter att ha haft en försöksverksamhet året innan med lekskola.

Ett riksdagsbeslut om sänkt skolpliktsålder 1991 vilket innebar att barn skulle få börja skolan det år de fyllde 6 år, om föräldrarna önskar och kommunen kunde bereda plats. Fr.o.m. 1997 blev detta en skyldighet.

Lekskolestart för 28 barn
På måndagen gick starten för lekskolan i Vrigstad. Inte mindre än 28 små, hurtfriska pojkar och flickor I åldern år samlades kommunalhuset där fruarna Cally Mejenquist och Ingrid Petersson, Sävsjö, tog hand om dem. ,Det blev en glädjens dag för de små av vilka en del tidigare bevistat lekskolan och nu fick återknyta den angenäma bekantskapen med sina ”lektanter”. Lekskolan omfattar tio samlingar och när dessa är över har de små, fått vara med om många intressanta och nyttiga lektioner som de har god nytta av när den verkliga skolan börjar.

Det är mycket stimulerande och roligt att handskas med barnen i dessa åldrar, säger fru Mejenquist, glada, pigga och uppmärksamma ungdomar. Vi läser sagor, berättar och låter barnen utnyttja sin fantasi, sin praktiska händighet att tillverka små saker och de är ständigt på väg mot nyheter och nya överraskningar.
Tidningsklipp 680724

Förskolan startar i Vrigstad

Vrigstad är en av de få kommuner i vårt land som helt integrerat förskolan med den obligatoriska grundskolan. En integrering som inleddes för ett år sedan som ett experiment med vissa frågetecken i margi­nalen, men som under den korta tid den verkat, blivit något av ett utropstecken. Erfarenheter­na från Vrigstadskolan har ut­fallit så positivt att de manar till efterföljd på alla andra håll i Sverige där förskolan bedrivs som en separat skolenhet långt utanför den Obligatoriska grundskolans gränslinjer.

— Jag kan villigt erkänna att vi var lite tveksamma, när vi beslöt oss för att införa denna nya form av förskoleverksam­het, säger rektor Artur Alexan­dersson – trygg och duktig skolman vid Vrigstadskolan. Men bland frågetecknen insåg vi också de många fördelar som förelåg vid en integrering av förskolans sexåringar med grundskolans. Elever. Och alla våra optimistiska beräkningar har slagit in till punkt och pricka.

Även föreståndarinnan för den integrerade förskolan, frö­ken Margareta Holm, talar sig varm för denna form av förskola.

— Den ger oss så mycket till skänks inte minst när det gäller undervisningsmaterialen, som vi har tillsammans med grundskolan.
Tidningsklipp 1969

Prästhagen
1977 öppnade daghemmet Prästhagen för barn i åldrarna 1-6 år. Daghemmet byggdes till med ytterligare en avdelning 1985 – och det bestod då av ”Killingen” för barn i åldrarna 1-6 år och ”Lammungen” för syskongrupper i samma ålder.

Tidningsklipp 870917.

Under den här tiden fanns det många dagbarnvårdare som som använde hemmet som sin arbetsplats.

Tidningsklipp 880506
Tidningsklipp 951122

Paletten
Behovet av daghemsplatser växte kontinuerligt i maj 1990 invigdes Paletten. Förskolan hade fått namn efter konstnären Hugo Karlberg och gatan utanför förskolan som heteer Hugo Karlbergs väg. Från start hade förskolan två avdelningar – ”Gul” och ”Blå”, efter den svenska flaggan. Förskolan hade plast för 15 barn i åldrarna 1-6 år på varje avdelning. 2017 byggdes förskolan ut med ytterligare en avdelning – ”Grön”. Den invigdes i november 2017.

Genom åren har det funnits ett antal med eller mindre provisoriska lösningar:
Biskopsbo förskola – startade i januari 2001 och stängde i juli samma år.
Mini 2:an – en lägenhet på Esplanaden mellan augusti och december 2002.
Tegnérparken förskola, med avdelningarna ”Eken” och ”Mini 2:an” – januari 2003 – december 2009.
Lammungen öppnade upp igen i januari 2010.
Förskolan Tuvan – startade upp 2010 för 5-åingar på skolans område.
Förskolan Backen – januari 2012 – juli 2013.
Förskolan Tuvan startar med avdelningarna ”Blåbäret” och ”Lingonet” i augusti 2017.

Sexårsverksamheten
Namnet på sexårsverksamheten har ändrats och utvecklats genom åren, från deltidsgrupp (när barnen var uppdelade i för- respektive eftermiddagsgrupp) sexårsskola till förskoleklass (fr.o.m. 1 januari 1998).

Närvarotiden för sexårsverksamheten var i början 3 timmar per dag. Under den här tiden hade barnen med sig frukt till skolan. När verksamheten förlängdes fick alla ta med egen ”matsäck”, där man fick hämta mjölk från skolbespisningen. Idag ingår förskoleklassen i grundskolans läroplan och alla barn äter skollunch.

Från 2018 fick alla sexåringar i Sverige obligatorisk skolgång redan i förskoleklass. Successivt har det skett en tidigareläggning av viss kunskapsinlärning vilket gjort förskoleklassens arbete med ”skollikt”.