Kulturguide

Vrigstad – byn där vägarna möts. En kulturguide.
Vrigstads Hembygdsförening tog under 1998 fram en kulturguide över Vrigstad. Målsättningen var att i ett informativt material, för såväl besökare som samhällsinvånare, sprida kunskap kring några av de kulturminnen som man finner på en kort promenad i centrum av Vrigstad.

Broschyrens rubrik ”Byn där vägarna möts” eller ”Byn vid åkroken” syftar på det faktum att i Vrigstad har också människor i alla tider mötts för att köpa, byta och sälja. En tolkning av namnet Vrigstad är att det skulle betyda platsen vid den krokiga ån. De äldsta industrierna hade också plats vid ån. Det var garverier, färgeri och bryggeri, som alla var beroende av vatten. Ingen av dem existerar längre. I dag hämtar flera av våra industrier i stället sin råvara från skogen.

kguideI guiden beskrivs, tillsammans med en karta över samhället, följande byggnader, platser och evenemang: Kyrkan, Gamla Bankgården, Christina Nilsson – Stenen, Gamla Skolgården, Kopparslagare Grells Verkstad, Kråke Sten, Hembygdsstugan Gröndal och Vrigstads marknad.

Broschyren finns också tillgänglig på tyska.

Kulturguiden har framtagits av Vrigstads Hembygdsförening med bidrag från: FöreningsSparbanken, Gunnarssons servicebutik, Görans Spel & Tobak, Höglandets turism, Jotos, Ostboden, Ostkaksbageriet, Perssons Manufakturaffär, Smålandsost, Smörgåsservice, Vrigstads Blomsterhandel, Vrigstads samhällsförening och Vrigstad Wärdshus.