Aktuellt

Även år 2021 kommer säkert att präglas av pandemin. Vi är därför osäkra på vilka aktiviteter vi kommer att kunna genomföra.

Vi har dock redan bestämt att hålla vårt årsmöte i mars, men p.g.a. pandemilagen kommer detta att hållas digitalt. Vi återkommer med mer information senare.