Aktuellt

Även år 2021 kommer säkert att präglas av pandemin. Vi är därför osäkra på vilka aktiviteter vi kommer att kunna genomföra.

Med start den 1 juni kommer vi att anordna ett cykeltrim som pågår till mitten av september.