Aktuellt

År 2021 har präglats av pandemin och vi genomför därför inga öppna aktiviteter i år. Nuvarande målsättning är att vi kan genomföra nästa aktivitet i början av år 2022.