Aktuellt

Kommande aktiviteter

Föreningen fyller 75 år i år och vi kommer därför att publicera en jubileumsbok som vi preliminärt börjar sälja den 17 september. 

Vi anordnar en bildtävling där du ska leta reda på platsen där bilden är tagen. Tävlingsblanketter finns att hämta på Circle K och Jotos (gratis). I  eller runt samhället ska hitta byggnaderna eller platserna där vi fotograferat detaljer eller andra föremål som du hittar om du tittar noga i din omgivning. Vi lottar ut ett antal vinster, vid vår stora födelsedagsfest den 17 september i Badhuset, bland de som hittat minst 22 av de 24 detaljerna.

Söndagen den 18 juni, kl. 14.30, besöker vi Hatten – ett av Thommy Elgs ”smultronställen”. Samling vid Vrigstad vårdcentral. Vi samåker i bil. Vi promenerar ett par kilometer och de som vill besöker även Kvarnafallet. Medtag eget fika.

Söndagen den 6 augusti håller vi Öppet hus på Gröndal. Dan Eriks underhåller med musik.

Söndagen den 17 september kommer vi att fira vårt 75-årsjubileum i Badhuset. Vi bjuder på underhållning och tårta.

I oktober anordnar vi en träff då Bengt Gunnarsson redovisar lite av sitt omfattande arbete med att dokumentera Lundholmens historia.

Vill du köpa någon av våra böcker eller vår almanacka är du välkommen att kontakta Börje Cronvall, Marita Magnusson eller Kerstin Carlsson. 

Aktiviteterna sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Genomförda aktiviteter

Under vecka 22 och 23 har Vrigstad skola haft sin årliga hembygdsvecka. Som vanligt har hembygdsföreningen varit engagerad i en del av klassernas aktiviteter. Eleverna har bl.a. besökt och tagit del av de informationsskyltar föreningen satt upp i samhället, besökt Gamla Bankgården och Gröndal samt varit med om en lektion ”i gamla tiders skola”.

Kerstin Carlsson och Börje Cronvall har träffat elever under den gångna veckan.

Den 30 maj hade Jönköpings läns hembygdsförbund förlagt sitt styrelsemöte till Vrigstad. Man passade då på att dela ut det formella priset som Årets hembygdsförening – i form av en en. Förbundets ordförande Irene Oskarsson inledde med att berätta om utmärkelsen och motiveringen till varför Vrigstads hembygdsförening tilldelats årets utmärkelse bland länets 137 föreningar.
Motivering: Vrigstads Hembygdsförenings verksamhet är ett gott exempel på hur ett medvetet arbete med fokus på 1900-tal och nutid skapar intresse för den bygd man lever i. Föreningens utåtriktade verksamhet har resulterat i att medlemsantalet från år 2016 har ökat från cirka 300 till 535 år 2022.

Enen planterades sedan av representanter för hembygdsföreningen.

Föreningen bjöds sedan förbundets styrelse, med representanter för hela länet, på ostkaka från Vrigstad.

Bildtävlingen pågår för fullt. Den 21 maj var Therese, Carina och Tommy Elg på jakt efter platser där bildtävlingens bilder är tagna. Här hittade man en av bilderna.

Söndagen den 14 maj besökte ett 20-tal personer ett av Kerstin Carlssons ”smultronställen”. Vi samlades vid Sunnerby Ågård med cykel. Efter ett par kilometers cykelfärd och en knapp kilometers promenad kom vi fram till Kerstins smultronställe – Bruskekälla. Kerstin berättade om källan som troligen tre torp i närheten använt som sin vattenkälla. Källan fryser inte under vintern och det flödade hela tiden fram nytt vatten ur källan. Alla kunde njuta av sitt medhavda fika.

I samband med ett styrelsemöte den 4 maj passade styrelsen med hjälp av kaffekommittén på att städa stugorna på Gröndal och räfsa i träfgården.

Anders Johansson, Thommy Elg och Sven-Olof Svensson skötte räfsningen.

Vid Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte den 22 april tilldelades Vrigstads hembygdsförening förbundets Hederspris 2023. I motiveringen framhåller man föreningens aktiviteter, flitiga dokumentation av Vrigstad, även i nutid, samt föreningens mycket positiva medlemsutveckling.

Torsdagen den 9 mars höll föreningen sitt årsmöte, med ett 50-tal medlemmar, i församlingshemmet. En ordinarie ledamot, Andreas Ljung, en suppleant, Ted Wolfram samt Lennart Fyhrlund i valberedningen hade avböjt omval och i deras ställe valdes Tommy Elg, Olof Karlsson och Ragnvald Gustavsson.

Kerstin Carlsson avtackar Lennart Fyhrlund, Andreas Ljung samt årsmötets ordförande Bengt Swerlander med blommor.

Föreningen fyller 75 år under 2023 och vi planerar därför ett antal extra aktiviteter. Föreningen kommer att ge ut en ny bok med information och bilder från de gångna 75 åren. Vi kommer även att anordna en bildtävling där de som vill delta i en tävling ska hitta var minst 22 av 24 bilder är tagna. Bilderna är tagna på t.ex. detaljer på byggnader eller liknande i eller runt samhället. Tävlingsblanketten kommer att tryckas och finnas tillgänglig gratis inom kort.

”Mitt smultronställe” blir en annan aktivitet där styrelseledamöter eller, ännu hellre, medlemmar presenterar sitt smultronställe vid en promenad eller cykeltur runt Vrigstad i sommar. Jubileumsåret kommer att ha sin kulmen den 17 september då föreningen kommer att bjuda på sång- och musikunderhållning samt tårta till besökare i Badhuset.

Vi visade dessutom en film från 2001 där Rudolf Thunander guidade oss runt vid Lundbyhus, Koppardammen och Kvarnfallet.

Autografer och levnadsminnen stod på programmet då Vrigstads hembygdsförening bjöd in till en temakväll den 2 februari. Träffen inleddes med att Lars Lindblad visade ett litet urval ur sin över 6 000 autografer stora samling. Vi fick se autografer av politiker, skådespelare, författare och mediafolk. Lars berättade trevliga episoder bl.a. kring hur han fått autograferna. Många hade han träffat personligen på bl.a. bokmässor men även hans mamma Siv hade bistått med några av den mesta eftertraktade. En av de första han fått var av Agneta Fältskog då hon uppträtt på Gubbakulan långt innan Abba-tiden.

Lars Lindblad berättade om sitt autografsamlande.

En film från ett besök på Göransgården 2019 där Stig Marz intervjuade Siv Lindblad, Rut Karlsson Elg och Vivianne Andersson avslutade kvällen. Här berättade intervjupersonerna bl.a. sina uppväxtminnen och hur deras vuxna liv gestaltat sig.