Erikas

Två backstugor som låg mycket nära varandra: Erikas under Sunnerby Ågård och Maden under Södergård. Se även Maden.

Se karta.