Handel

Handel delas upp i:

Detaljhandel
Det har funnits ett mycket stort antal affärer och butiker i Vrigstad genom åren. Vi har samlat fakta om många av dem. Nedan nämns några där vi saknar ytterligare fakta:
Ruth Sjöqvist startade handelsrörelse 1915.
Carl Oscar Svensson startade handelsrörelse 1921.
Tore och Ulla Andersson hade livsmedelsaffär i Vrigstad. De startade sedan Klingan i Sävsjö. Hans Gustavsson livsmedel tog över affären efter Tore och Ulla.

Partihandel

Provisionshandel