Sandslätt, Stora

Soldattorp under Lunnaberg.

1819. Sven Andersson (1795-01-14- ), Anna Pettersdotter (1791-01-13- ), Peter Magnus (1820-03-29- ), Anders Johan (1822-12-05- ), Christina (1825-07-09- ), Sven Gustaf (1828- ), Samuel (1831-04-04—1831), Samuel (1832-06-27- ), Carolina (1835-04-18- ). Flyttar 1838 till Råsen.

1837. Peter Johan Johansson (1808-11-22- ), Johanna Johansdotter (1811-08-02- ), Anna Lena (1839-06-13- ). Inflyttade från Berglunda. Flyttar 1844 till Skogsdal.

Anders Johan Svensson (1818—06-01- ), Anna Stina Johansdotter (1819-02-20- ), Sven August (1838-09-24- ), Helena Christina (1845-12-01- ). Inflyttade från Malmbäck. Flyttar 1847 till Södrebacke.

1847. Jonas Magnus Andersson (1819- ), Anna Jonasdotter (1824-09-28- ), Johanna Christina (1847-04-04- ).

1849. Soldat Johannes Andersson Hjort (1825-08-05- ), Christina Magdalena Lindberg (1821-08-15- ), Carl Johan (1848-09-16—1849-06-20), Emelie Christina (1851-09-03- ). Inflyttade från Malmbäck.

1850. Carl Alm (1812-09-20- ), Lena Maja Carlsdotter (1814-03-24- ), Anna Stina (1835-11-23- ), Charlotta (1836-08-04- ), Emma Carolina (1840-02-09- ), Mathilda Helena (1844-04-13- ), Elise Hedvig (1846-05-22- ), Carl Fritiof (1850-01-26- ). Inflyttade från Sunnerby Östregård.

1857. Soldat Peter Johan Sparf (1832-11-24- ). Inflyttad från Sandsjö. Flyttar 1859 till Hylletofta.

1861. Doktor Klaes Rosenqvist (1834-10-23- ). Vid Rådhusrätten i Örebro 1862 dömd för fylleri 5 Rd, våld 60 Rd, svordom 2:50 Rd, hot mot Landsfiskal 5 Rd=72:50 Rd. I brist på böter 17 dagars fängelse vid vatten och bröd. Inflyttad från Wäring. Flyttade 1864 till Habo.

1866. Soldat Johan August Svärd (1840-04-29- ), Lovisa Jonasdotter Mars (1834-10-22- ), Karl August (1864-07-15- ) Helena Sofia (186609-14- ). Inflyttade från Bringetofta. Flyttade 1867 till Hylletofta.

1867. Soldat Johan Nilsson Holm (1846-07-20- ), Hilda Charlotta Gustavsdotter (1842-03-07—1869-06-14), Karl Johan (1869-06-10- ). Inflyttade från Hjälmseryd. Flyttade 1870 till Berglunda. Mannen rymde till Amerika 1871.

1873. Soldat Karl Gustav Sjö (1849-03-07- ). Flyttade 1878 till N. Gjerde.

1874. Sven Gustaf Johannisson (1833-03-10–1885), Emma Karolina Jonasdotter (1849-01-03–1916), Augusta Charlotta (1866-04-08- ), Johan Fredrik (1870-11-19- ), Vilhelmina Josefina (1873-06-25- ), Hilda Lovisa (1876-01-27- ), Ida Kristina (1878-08-06- ). Flyttade 1878 till Holkaryd Lillegård.

Klas August Johansson (1861-01-22- ), Helena Maria Karlsdotter (1857-01-27- ), Karl Johan (1882-09-28- ), Josefina Karolina (1884-08-25- ), Axel Wilhelm (1886-09-29- ). Flyttade 1887 till Karlsnäs, Lunnaberg och senare samma år till Amerika.

1887. Jonas Malkolm Jonasson (1835-11-25–1916), Carolina Kristina Johansdotter (1862-09-28- ) – var tidigare piga hos överstinnan Gustafsköld i Bolagshuset, Frans August (1887-10-17- ). Inflyttade från Torget 3. Flyttade 1888 till St. Hästhagen, Lundby.

1896. Kronofjärdingsmannen Klas Johan Svensson (1834-06-10- ), Ida Kristina Andersdotter (1853-10-02—1899-12-17) – hustru nr 2. Flyttade till Rosenberg, Gästgivaregården.

1900. Klas Emil Viktor Nydahl (1863-03-18- ), Helga Emilia Johannesdotter (1879-10-31- ), Märta Katarina Margareta (1899-12-18- ), Ernst Magnus Botvid (1901-07-28- ). Flyttade 1904 till Ådala.

1904. Carl Isak Johannesson (1834-09-17–1919), Catarina Gustava Danielsdotter (1841-06-10- ). Inflyttade från St. Hästhagen, Lundby. Flyttade 1907 till Petersborg, Gästgivaregården.

1908. Änkan Johanna Kristina Johansdotter (1833-01-04- ). Inflyttad från Jonsberg, Ingemarsgården. Flyttade 1913.

1915. John Lindblad (1887-12-31- ), Gerda Johansson (1894-04-09- ), Gärda Kristina Johansson (1894-04-09- ), Berta Gerda Margareta (1913-05-26- ), Bernt Lennart (1919-08-04- ), Karl Olof (1922-11-17- ), Lars Bertil (1926-04-30- ), Karin Britt Linnea (1931-04-06- ) – Bertas dotter, Sven Göran (1932-03-11- ), Rolf Erland (1934-01-30–2022-06-17). Inflyttade från Månsagården.