Hästhagen, Stora

Torp under Lundby Västergård. Norra delen av parstugan. Ett undantag för potatis för torparna i Boda, Lilleslätt och Strömsjö.

1754. Lars Nilsson (1687- ), Maja (1705- ). Flyttade 1776.

Karl Larsson och Lena Hansdotter.

Lars Svensson (1720- ) – död, Lishen Månsdotter (1731- ), Stina (1759- ), Annika (1775), Lena.

1789. Petter Pettersson (1765- ), Lena (1768- ), Anders (1790- ) – soldat för Kullabo, Anna Greta (1791-11-28- ), Johannes (1793-02-12- ), Karl (1796- ) – död, Brita Lisa (1798-08-14- ), Karl Johan (1801-01-??-1811).

1810. Sven Pettersson (174?- ), Lena (1748- ).

1817. Håkan Pettersson (1786-04-03- ), Lisa Forss (1798-04-12- ), Johan Petter (1818- ).

1819. Johannes Pettersson (1792-09-29- ), Sara Jonasdotter (1792-05-01- ), Anna (1819-02-20- ), Jonas Petter (1823- ). Flyttade till Lundby 1825.

Petter Magnus Gabrielsson (1794-09-27- ), Lena Hjertonsdotter (1805-05-01- ). Flyttar 1829 till Ljunga.

1829. Afskedade gren. Sven Lord (1789-11-24- ), Annicka Eriksdotter (1783-05-13- ), Anders (1815-10-11- ), Petter (1817-12-06- ), Johan (1820-09-22- ), Maja Catharina (1826-02-18- ). Flyttar 1834 till Jonsbygget. Flyttar från Hästhagen 1853.

1834. Sven Jonasson (1774-02-10–1843-11-11), Maja Abrahamsdotter (1875-03-04–1846-01-19). Inflyttade från Jonsbygget. Dör på Hästhagen.

1835 Carl Fredrik Pettersson (1803-04-14–1869-01-07), Anna Lena Svensdotter (1804-03-08- ), Maj Catharina (1830-04-28- ), Jonas Peter (1832-06-13- ), Anders Johan (1834-12-19- ), Britta Lisa (1837-10-19- ), Anna Christina (1840-05-28- ), Lena Sophia (1842-10-19- ), Johanna Charlotta (1845-11-28- ), Maria Carolina (1847-07-02- ), Emma Charlotta (1851-03-14- ), Johanna Lovisa (1855-07-23- ), Carl Johan (1860-03-06- ) – Britta Lisas o.ä. son. Inflyttade från Jonsbygget.

1866. Anders Johan Karlsson (1834-12-29- ), Maja Lisa Karlsdotter (1842-01-29- ), Johan Fredrik (1867-02-24- ), Anna Maria (1869-08-13- ), Ida Sofia (1871-12-30–1872-02-08), Karl August (1873-02-24- ), Ida Kristina (1876-10-12- ), Frans Emil (1880-04-18- ) – gift med Anna Holm, Hulda Cecilia (1886-09-04- ). Inflyttade från Sågen, Boda. Flyttade 1887 till Täppa, Lundby Västergård.

1888. Johan Malcolm Jonasson (1835-11-25–1916 (i Hagen)), Karolina Kristina Johansdotter (1862-09-28- ), Frans August (1887-10-17- ), Hedvig (1888-11-26- ). Frans på Hoåsens föräldrar. Hade varit i Amerika. Gick till Sävsjö och köpte ett par oxar och plöjde upp Hästhagen, som inte varit skött tidigare. Inflyttade från Sandslätt 4, Lunnaberg. Flyttade 1990 till Berglunda, Lunnaberg.

1892. Carl Isak Johannesson (1834-09-17 (i Sandslätt)-1919 (i Peterstorp)), Gustava Katarina Danielsdotter (1841-06-10 (i Lenhovda)- ), Claes Edvard Henning (1873-02-18- ), Hedda Lovisa (1875-01-18- ), Anna Maria (1876-09-17- ), Augusta (1878-04-15- ), Hulda Elisabeth (1880-08-23- ), Beda Esfelia (1882-09-05- ), Helga Albertina Josefina (1884-03-13- ), Carl Oskar Libert (1886- 05-03- ).De hade tolv barn varav elva for till Amerika. Inflyttade från Sävjedal och flyttade 1904 till Sandslätt.

1905. F. soldaten Frans Algot Holm (1866-12-12 (i L. Boda)- (i Granhagen)), Emma Kristina Andersdotter (1863-10-14 (i Hylletofta)- (i Granhagen)), Anna Viktoria (1884-11-10- ) – emigrerade 1913 tills. med o.ä. sonen John Robert Emanuel (1906-12-15- ) till Amerika, Ester Linnea (1892-11- 23- ) – (dotter Ellen Gunhild Ingeborg (1916-01-13), Karl Oskar Albin (1894-12-03- ), Agnes Maria Aurora (1902-07-03- ). Flyttar 1926.

1927. Oskar Albin Fast (1882-11-01 (i Nydala)- ), Ellen Karolina Lindsten (1887-10-06 (i Vrigstad)-1968-06-08), Hilda Maria (1911-09-06- ), Anders Gunnar (1914-01-29- ), Vivi Viktoria Cecilia (191602-12- ), Karl Erik (1918-05-17- ), Bror Martin (1919-09-13- ), Oskar Bertil (1922-01-19- ), Artur Hilmer Natanael (1925-11-15- ), Rune Evald (1930-06-24- ). Inflyttad från Sågen, Boda. Föräldrarna flyttar 1947 till Lundholmen.

1947. Oskar Bertil Fast (1922-01-19–2013), Rut Gertrud Elisabeth (1923-03-10–2006), Kjell Bertil Olof (1948-10-26- ), Birgitta Gertrud Monica (1948-10-26- ), Hans Oskar Lennart (1953-10-06–1983).

Se karta.