Lindeholm, Lindeholmen

Backstuga under Horveryd Backgård. Sista inv. Johannes Matteus Karlsson och hustrun Johanna Katarina Andersdotter. Verkstaden som tillhörde backstugan flyttades senare till Smedstorp, tidigare Esso-macken i Vrigstad. Huset revs i slutet av 1940-talet.

1876. Torparen Sven Magnus Andersson Rask (1821-03-05–1898-05-26), Hedvig Ströberg (1828-04-01- ), Per Johan (1855-05- 14- ), Karl Anders (1857-02-25- ), Augusta (1864-08-03- ), Helena Hilma (1869-11- 04- ). Inflyttade från Horveryd Västergård, som de arrenderat. Hedvig flyttade 1909 till fattighuset.

1891. Per Johan Svensson (1855-05-14- ) – se ovan, Emma Carlsson (1866-06-25- ), Johan Charles (1892-09-08- ), Hanna Emelia (1894-05-24- ). Flyttar 1895 till N Sandsjö.

1899. Johannes Markus Carlsson (1839-06-02–1917-06-04), Johanna Catarina Andersdotter (1844-12-17–1929-11-22). Inflyttade från Holkaryd Skattegård. Inhyseshjon: Hedvig Rask (Ströberg) – se ovan. Änkan Johanna Catarina bodde kvar här till sin död.

Karta.