Gamla Skolgården

Vrigstad har en lång skolhistoria. När den obligatoriska folkskolan infördes 1842 hade Vrigstad redan haft en skola i 194 år. Redan 1649 grundades nämligen en s. k. pedagogi här av friherren Göran Gyllenstierna på Lundholmen.

Den ekonomiska basen var det hemman friherren anslog till lärarens lön, Vrigstad Månsgård, och som fortfarande är i kommunens ägo. Senare fick biskopen och domkapitlet i Växjö tillsynen över skolan och när så den berömde skalden Esaias Tegnér 1824 blev ny biskop tog han initiativ till en ny skolbyggnad. Den uppfördes efter hans råd och anvisningar och stod färdig 1826.

År 1917 beslutade att det gamla skolhuset vid Månsagården skulle rivas. Folkskolläraren K.A. Hultkvist lyckades rädda det anrika huset och lät flytta det till andra sidan ån, där det återuppfördes i nästan oförändrat skick. Huset plockades ned stock för stock och transporterades på häst- och oxdragna slädar till den nya platsen.

Det skolhus som Tegnér 1826 inspirerade sockenmännen att bygga låg ursprungligen på andra sidan ån, men flyttades 1917 till sin nuvarande plats.

Fastigheten är numera privatbostad. Byggnaderna som omger det gamla skolhuset har tillkommit senare.
Mittemot ligger Prästgårdens tiondebod från 1700-talet.
Gatan som går förbi har av lättförklarliga skäl fått namnet Tegnérvägen.