Kråke Sten

kultsten

Vrigstad är rikt på fornminnen från framför allt vikingatiden (ca 800 – 1000 e. Kr.), i form av stora gravfält vid Biskopsbo, Köpstad och Lundby.

Kråke Sten är en rest sten utan inskription, en s.k. bautasten, som har stått på sin plats bortåt tvåtusen år. Bautastenar finns också vid Lundholmen och Sunnerby.

De vittnar om att orten då haft karaktären av bygdecentrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *