Hederspris till hembygdsföreningen

Vid Jönköpings läns hembygdsförbunds årsmöte den 22 april 2023 tilldelades Vrigstads hembygdsförening förbundets Hederspris 2023. I motiveringen framhåller man föreningens aktiviteter, flitiga dokumentation av Vrigstad, även i nutid, samt föreningens mycket positiva medlemsutveckling.

Motivering: Vrigstads Hembygdsförenings verksamhet är ett gott exempel på hur ett medvetet arbete med fokus på 1900-tal och nutid skapar intresse för den bygd man lever i. Föreningens utåtriktade verksamhet har resulterat i att medlemsantalet från år 2016 har ökat från cirka 300 till 535 år 2022.

Föreningen kommer därmed att delta i den nationella tävlingen ”Årets hembygdsförening 2024”, som länets nominering, i tävlingen som anordnas av Sveriges hembygdsförbund.

Priset består av en ”hedersen” – som kommer att planteras av förbundets styrelse den 30 maj på Gröndal.