Delta i vår bildtävling

Vi fyller 75 år i år och firar det bl.a. med en jubileumstävling där du i eller runt samhället ska hitta byggnaderna eller platserna där vi fotograferat detaljer eller andra föremål. Du hittar tävlingskupongen på Circle K och på Jotos. Hitta minst 22 av de 24 detaljerna så deltar du i vår tävling och kan vinna priser.