Vrigstad maj 1983

En bilderbok om människor i vardag och helg
Under vintern 1982/1983 startade Vrigstads hembygdsförening ett projekt VRIGSTAD MAJ 1983.

Projektet omfattade:
en fotokurs under vintern i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan,
inbjudan till alla intresserade att fotografera vad som hände och skedde i Vrigstad under maj 1983,
rådgivning och service åt deltagande fotografer med bl. a. kopiering sortering och bearbetning av över 1300 bilder, inlämnade av ett 30-tal fotografer,
utställning i Galleri JS den 29 och 30 oktober 1983 av ett urval av bildmaterialet,
införlivande av de inkomna bilderna med föreningens bildarkiv, som härmed omfattar 3000 bilder,
utgivandet av boken ”Vrigstad maj 1983”.

Publ_maj83

I förordet till boken skriver styrelsen: ”Vad vi nu presenterar är ingen dokumentation i vanlig mening. Det är glimtar från det mångskiftande myllrande livet i en bygd. Det är inblickar i hur andra har det. Det är stämningar och dagrar från en månad, då allting växer och lever, och då så mycket måste hinnas med och bestyras, innan det är dags för sommarlov och semester

Utgiven av Vrigstads Hembygdsförening.
Upplaga: 800 ex.
Redaktion: Vrigstads Hembygdsförenings styrelse.
Tryckt: November 1983.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *