Nio socknar

Sävsjö kommun under 1900-talet
År 1900 fanns nio självständiga socknar i våra bygder, alla med egen ekonomi och administration. I Hjälmseryd, Hjärtlanda, Hultsjö, Hylletofta, Ljunga, Skepperstad, Stockaryd, Vallsjö och Vrigstad satt för 100 år sedan försiktiga kommunalmän och bekymrade sig för vård, skola och omsorg, allt dokumenterat i handskrivna protokolls- och räkenskapsböcker.

Men som negerpojkarna i visan föll den ena socknen efter den andra bort under århundradets gång och upphörde som självständiga enheter. Det började med Vallsjö och Ljunga, som 1947 gemensamt bildade Sävsjö stad. 1952 var det dags för Hjärtlanda att inkorporeras med staden och när storkommunerna Hjälmseryd och Vrigstad upplöstes i samband med kommunreformerna i början av 1970-talet fick också de följa efter. De nio socknarna hade blivit en kommun, Sävsjö kommun.

Nu, år 2000, ligger ett nytt sekel framför. Studieförbundet Vuxenskolan och kommunens hembygdsföreningar har i millenieskiftet sett ett lämpligt tillfälle att blicka tillbaka och att i en bok erinra om människor och händelser i kommunen under de gångna hundra åren. I bilderna speglas också utvecklingen under dessa år, från de dagar då kommunalnämndsordförandena i de nio socknarna satt hemma och adderade kassabokens kolumner för hand, och fram till dagens kommunkansli med anställda experter och flimrande dataskärmar.

Publ_nios

Hela tiden under de hundra åren har det funnits kameror, som i ögonblicksbilder fångat något av det som annars så snabbt går förbi och förändras. Bilderna visar oss hur det en gång var och hjälper oss att minnas.

Vår bok bygger på denna bildernas förmåga. Boken är en kavalkad i bilder genom de hundra åren i vår kommun, där många nu försvunna människor och miljöer träder fram, men där också många bilder ger anledning till tankar och förhoppningar inför det nya sekel som ligger framför.

Utgiven av Studieförbundet Vuxenskolan, Sävsjö kommuns hembygdsföreningar samt Hjärtlanda och Skepperstad byalag.
Upplaga: 1 800 ex.
Redaktionskommittè: Bengt Gustafsson, Sven Isaksson, Elna Nilsson och Stig Marz.
Tryckt: November 2000.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *