Dahlström Emma

Det här är prosten Bergquists gravsten. Han blev kyrkoherde här 1853 men fick inte verka här mer än 3 år – 1856 dog han, han var då 69 år gammal. Hans hustru Hedvid Eleonora Ulfsax, som också vilar här, var 24 år yngre, hon bodde kvar här i Vrigstad efter det att hennes man hade dött. Hon flyttade in i ett hus vid torget, som ägdes av urmakare Lindström (som förresten hade 11 barn) Det var det hus som senare kallades Sandstedts och som låg där Jotos parkering nu är.

Prosten och hans hustru hade en dotter och det är egentligen om henne jag hade tänkt berätta lite. Hon var döpt till Emerentia, men kallades Emma. Hon gifte sig med regementsskrivaren Karl Vilhelm Dahlström, de bodde i Nydala – jag tror i Moboda – och de fick två söner.  Emellertid tröttnade regementsskrivaren på livet i fosterlandet och 1869 står det om honom i kyrkboken ”avviken till Norra Amerika”. Då var deras yngste son bara ett år gammal.

Något år senare flyttade Emma till Vrigstad med sina båda pojkar, just till den lägenheten vid Torget där hennes mor, prostänkan, bodde. Där bodde hon sen till sin död 1907. Vi i Hembygdsföreningen har särskild anledning att tänka på Emma Dahlström ibland. Hon gjorde nämligen en donation till Vrigstads bysamhälle, som kallades Emma Dahlströms fond och som skulle förvaltas av Sparbanken. Meningen var att man skulle dela ut bidrag från fonden till något som bysamhället hade glädje av. 1980 fick Hembygdsföreningen 5.000:- kronor till renoveringen av Gröndal och nu i år beslutade banken att avveckla fonden och kom då på den goda idén att överlämna behållningen till Hembygdsföreningen. Så vid årsmötet kom bankchefen och gav oss en check på 9.980 kronor och 20 öre.

Emmas båda söner är också begravda här, Joakim den äldste, vanligen kallad Jochen, hade stora ambitioner och drömmar, men lyckades tyvärr inte så bra med någonting egentligen. Han skulle bli handlande i Lammhult, han tog ut betyg för att resa utomlands, han var en tid i Lund för att lära till cigarrmakare  med mera utan att det blev någonting av det. När telefonen var ny i Vrigstad  på 1890-talet hade han titeln telefonstationsföreståndare. Då var växeln inrymd i Wadells affär och antalet abonnenter uppgick till 8, så det fanns säkert tid till en del annat, vilket kanske inte var så nyttigt. Han dog 1906, ett år före sin mor. Sonen nummer 2, Sten Gustaf, är också begravd här, jag vet tyvärr ingenting om honom mer än en uppgift att han  skulle ha arbetat som bokhållare hos handlare Wadell.

Informationen om Emma Dahlström framfördes av Rudolf Thunander vid Hembygdsföreningens Kyrkogårdsvandring den 9 september 2000.  © Rudolf Thunander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *