Bildtävlingen pågår för fullt

Nu börjar de första svartalongerna till årets Bildtävling trilla in. Ingvor Lund var först och Kersti Frigert kom strax därefter med sin talong.

Kersti Frigert var en av de första att lämna in svarstalongen till Bildtävlingen.