Info om föreningen i skyltfönster

Hembygdsföreningen har gjort en vepa med en kort summering av föreningens 75 åriga historia. Den finns nu uppsatt i en av tidigare Thure Perssons skyltfönster.

Helena Cronvall, Ann-Margreth och Lasse Karlsson studerar den nyuppsatta vepan i skyltfönstret.