Föreningen deltar i skolans hembygdsvecka

Under vecka 22 och 23 har Vrigstad skola haft sin årliga hembygdsvecka. Som vanligt har hembygdsföreningen varit engagerad i en del av klassernas aktiviteter. Eleverna har bl.a. besökt och tagit del av de informationsskyltar föreningen satt upp i samhället, besökt Gamla Bankgården och Gröndal samt varit med om en lektion ”i gamla tiders skola”.

Kerstin Carlsson och Börje Cronvall har träffat elever under den gångna veckan.