Lämna in svartalongen för årets cykeltrim

Snart är den dags att lämna in din svarstalong för årets cykeltrim – om du vill vara med i utlottningen av Trisslotter. Vi har förlängt inlämningstiden till den 25 september och kommer att dra vinnarna i samband med vår tematräff den 29 september, då Niclas Jonsson och Carl-Gustav Liew medverkar.