Intressant föreläsning om forntiden

Länsarkeolog Mikael Nordström föreläste under rubriken ”Från jägare- och fiskaresamhälle till vikingshövdingar” i Vrigstad missionskyrka. Besökarna fick ta del av information från stenåldern fram till vikingatiden om vilka spår som finns i marken efter våra förfäder. Läs mer.