Missionskyrkans ungdomsförening 1940

I vår medlemskrift i år. hade vi med en bild som vi fått från Claes Rehn, som tillhört han far Filip Rehn. Vi bad där om hjälp med att identifiera personer och grupp på bilden. Filip hade skrivit ”ungdomsförening” på baksidan av bilden.

Nu har vi fått svar från Helène Fogelberg som meddelar att det är ungdomsföreningen i Missionskyrkan, cirka år 1940. Helène skriver ”På den här bilden finns min mamma Ingrid Backgård och flera av hennes syskon. Jag är inte säker på att det är Georg och Maria, men jag tror det. Det är säkerligen ungdomsföreningen i Missionskyrkan. Mamma är född 1922 så jag skulle gissa att tiden är runt 1940”.

Vi tackar Helène så mycket för informationen. Ingrid sitter i bildens mitt, med två andra ”stickerskor” på var sin sida. David Backgård sitter i mitten i den främre raden.