Vinnare av 2020 års Cykeltrim

Cykeltrimmet som avslutades den 15 september hade 16 kontrollpunkter soim skulle hittas och namnges. De rätta svaren är:
1. Nyholm 2. Borgen 3. Blomslund (Blomsholm, Tuvan, Anna-Kajsas) 4. Pantzars 5. Säby 6. Lunkebo (Lyckan) 7. Norra Skogsdal 8. Olas 10. Källehult 11. Riket (Ängen) 12. Sjöbo 13. Ängdala 14. Grönemad 15. Latan 16. Latebro.

Totalt delades cirka 300 kartor ut och vi fick in ett 40-tal ifyllda svarstalonger. Bland dessa har vi dragit tio vinnare som får var sin Trisslott. Vinnarna är: Eva-Lisa Strömqvist, Gunilla och Rolf Sjöö, Glenn Henningsson, Birgitta Andersson, Fredrik Bodefält, Britt-Marie Hultin, Margareta Berggren, Alvar Nordstrand, Lukas Axelsson och Jennie Haegerstam.

För de som vill läsa lite mer fakta om de olika kontrollpunkterna finns här en del uppgifter.
1. Nyholm
Torp under Köpstad Östergård. Skomakaren Klas August Lantz, f. 1838, bodde här. Huset flyttat i slutet av 1920-talet. Nuvarande Furulund vid Malmö.

1878 Skomakare Klas August Lantz (1838- ), Anna Maria Hjelm (1836 (i Bankeryd)-1909). Inflyttade från Svinseryd (?). Flyttade 1910 till Backen, Gästgivaregården.

1909 Klas Johan Johannesson (1843- ), Johanna Maria Svensdotter (1841 (i Barnarp)- ). Inflyttade från Sparbanken. Flyttade till ålderdomshemmet.

Gustav ”på Malmö”.

2. Borgen
Torp under Köpstad Östergård. Sista inv. änkan Anna Sofia Magnidotter, f. 1821 och d. 1881 på Borgen. 1846 Änkan Lena Maja Jonasdotter ( -1849).

1859 Anders Nilsson Bäckström (1813 (i Hylletofta)-1877 (i Borgen)), Anna Sofia Magnidotter (1821-1881 (i Borgen)), Gustav Magnus (1840 (i Hylletofta)- ) – se Andersbo, Köpstad Östergård, Emmma Kristina (1845- ), Thilda Sofia (1848- ), Klas August (1851- ), Ida Charlotta (1860- ), Karl Theodor (1863- ) – samtliga födda i Vrigstad.

3. Blomslund (Blomsholm, Tuvan, Anna-Kajsas)
Backstuga under Stenshult. Kanalarbetaren Klas Magnus Slätt var siste boende på torpet. Han flyttade 1879 till Svenarum. Huset revs 1913.

1857 Peter Blomqvist (1821- ), Gustava Carlsdotter (1820- ), Frans Edvard (1847- ), Johan Alfrid (1853- ).

1858 Avsk. Grenadjären Niklas Slätt (1798 (i Rydaholm)-1863) – inflyttad 1858 från Ryssby, Anna Kajsa Eriksdotter (1821 (i Hylletofta)-1913), Klas Magnus (1851- ) – u.ä., Josefina (1859- ), Anders Johan
(1860-).  Flyttade 1879 till Svenarum.

4. Pantzars
Backstuga under Stenshult. En målare Pantzar bodde här. Huset revs före år 1880.

Sven, Samuel och Christin – under Tåen 1845 – Pantzar. En Pantzar dog 1806-12-12.

5. Säby
Torp under Gnillinge. Sista inv. Frans Pettersson, 1897-1944, och hustrun Teresia, 1892-1976.

Pär Larsson (1726- ) – död, Lena Karlsdotter (1736- ), Lars, Petter, Stina (1760- ), Anna (1767- ), Katrina (1772- ), Magnus (17774- ), Johannes (1776- ).

1794 Petter Johansson (1768-10-04- ), Katrina (1770-09-13- ), Maja Lisa (1796-11-04- ), Per Johan (1798-12-04- ).

Jaen, Katrina, Lisa (1786- ).

1859 Nilas Magnusson (1793- ), Sara Petersdotter (1793-1863 (på Säby).

1864 Klas Magnus Andersson Almqvist (1825-1889), Margareta Niklasdotter (1829-1884), August (1860- ), Karl Anders (1862- ). Inflyttade från Strömslund, Gnillinge. Flyttade 1868 åter till Strömslund. Släkten Almqvist härstammar från Granmon – var skärslipare, ställde till dans och fick så hjälp att dra slipstenen.

1868 Andreas Jaensson (1825-1907 (i Västerskog), Köpstad, Anna Lisa Niklasdotter (1826-1898-03-27 (i Kullen, Gästgivaregården)). De hade fem barn. Inflyttade från lammaskog. Flyttade 1893 till L. Qvarnaryd, Kvarnaryd.

1893 Frans August Andersson (1848 (i Nydala)- ), Blända Maria Andersdotter (1846 (i Hjälmseryd)- ). De hade fyra barn, varav två åkte till Amerika 1891. Inflyttade från Östanskog, Gästgivaregården. Flyttade 1902 till St. Göstorp, Lundholmen.

1902 Änkan Inga Christina Frid (1841- ), född Grön, – tidigare gift med Rostedt, Gnillinge. Inflyttade från Gnillinge. Flyttade 1903 till Stockaryd.

1903 August Efraim Nilsson (1872 (i Asa)- ), Mina Andersdotter (1873 (i Åker)- ). Inflyttade från St. Moen, Lundholmen. Flyttade 1910 till Lundholmen – ladugårdskarl.

Frans Pettersson (1897-1944), Teresia (1892-1976).

6. Lunkebo (Lyckan)
Torp under Gnillinge. Sista inv. Anders Johan Hjalmar Johansson, f. 1891, och hustrun Elsa Karin Maria Andersson, f. 1898. Huset revs omkring år 1920 och flyttades till Hagen. Ladugården fanns kvar till omkring 1935.

Jaen Svensson (1754- ) – fattig och ofärdig, Katrina (1756- ) – sjuklig, död, Lisa (1786-09-02- ).

Magnus Hellström (1780- ), Lisa Jaensdotter (1786-09-02- ) – se ovan, Johannes (1816- ). Magnus soldat vid Kungens regemente i Landskrona.

Johannes Mattisson (1795-1868), Lena Stina Svensdotter (1817-1887), barnhusbarnet Karl August Östling (1846 (i Stockholm)- ) – rymde 1872 till Amerika.

Anders Gustav Magnusson (1866- ). Flyttade 1888 till Petersborg, Månsagården(?).

1888 Johannes August Bergström (1860- ), Emilia Lovisa Andersdotter (1865- ). Inflyttade från Ljunga. Flyttade 1897 till N. Sandsjö.

1897 Isak Johannisson (1833-1899-05-30 (i Lyckan)), Charlotta Isaksdotter (1832- ). Inflyttade från N. Ljunga. Flyttade 1899 till Fridenborg, Gästgivaregården.

1900 Johannes Algot Andersson (1863 (i Stockaryd)- ) – bygdeslaktare, Anna Amanda Johannesdotter (1869 ( i Hylletofta)- ), Elsa karina Maria (1893- ). De hade totalt 12 barn. Inflyttade från Stockaryd. Flyttade till Säby.

1920 Anders Hjalmar Johansson (1891 (i Vrigstad)- ), Elsa Karin Maria Andersson (1898 (i Stockaryd)- ) – se ovan. Inflyttade från Köpstad

7. Norra Skogsdal
Torp under Gästgivaregården.

1856 Alexander Johansson (1808- ), Inga Johansdotter (1811- ), Anna Christina (1840- ), Helena Maria (1842- ), Claes Alfred (1852- ) inflyttade från Hylletofta.

1863 F.d. grenadier Sven Joh. August Fröjd (1826- ), Sara Lisa Mgnusdotter (1824- ), Anna Lovisa (1849- ), Frans Gustaf (1851- ), Mathilda Charlotta (1853- ), Ida Sofia (1856- ), Karl August (1858- ), Emma Kristina (1861- ), Johan Alfrid (1863- ). Efter att ha varit utflyttat återkommer Frans Gustaf tillsammans med hustrun Kristina Johansdotter (1855- ) med sonen Gustaf Vilhelm (från hans första äktenskap). Barnet Hulda Kristina föds 1880. De flyttar till Amerika 1885-86. Övriga familjen följer efter till Amerika 1892.

1892 Jonas Peter Johannesson (1837-1897), Ida Svensdotter (1843- ), Frans August Jonasson (1878- ). Inflyttade från Åbo, Boda.

1897 Gratialist Johannes August Fjäll (1845- ), Johanna Charlotta Persdotter (1844- ), Gustaf (1883- ), Oskar (1888- ) som flyttar till Amerika 1907.

1928 Johannes Algot Andersson (1863- ), (Anna Amanda Johannesson (1869-1923)), Klas Axel Håkan (1905- ), Gustav Janne Einar 1907- ), Anna Olga Elisabeth (1909- ), Lisa Sara Elvira (1912- ), Lilly Allis Paulina (1917- ). 1931 föds Anna O E:s son Aron Rune.  

8. Olas
Backstuga under Blommedal. Sista inv. Nils Peter Jonasson, f. 1831 i Moheda, och hustrun Johanna Kristina Johansdotter, f. 1833 i Nydala. Tre söner. År 1877 flyttade de till Jonsberg under Vrigstad Ingemarsgård.

Nils Peter Jonasson (1831 (i Moheda)- ), Johanna Kristina Johansdotter (1833 (i Nydala)- ). De hade tre söner. Flyttade år 1877 till Jonsberg, Vrigstad Ingemarsgård.

9. Gabrielstorpet
Torp under Sunnerby Norregård. Sista inv. gratialisten Anders Johan Wikell, f. 1853, och hustrun Anna Sara Svensdotter, f. 1838. De flyttade hit år 1905 och bodde kvar till år 1916.

Anders Magnusson (1817 (i Stockaryd)-1911 (i Södre Backe)), Stina Lisa Andersdotter (1821-1900 (i Grabrielstorpet)). De hade sex barn. Flyttade 1901 till Södre Backe, Månsagården.

1900 Frans Gustav Johannesson (1867- ), Augusta Matilda Gabrielsdotter (1871-1917 (i Sävjedal)). Inflyttade från Sunnerby Södergård. Flyttade 1904 till Sävjedal.

1905 Gratialisten Anders Johan Wikell (1853 (i Vallsjö)- ), Anna Sara Svensdotter (1838 (i Byarum)- ). Inflyttade från Hjälmseryd. Flyttade 1916 till Vallsjö.

10. Källehult
Torp under Sunnerby Norregård. Sista inv. Sven Gustaf Erlandsson, f. 1830, och hustrun Märta Stina Svensdotter, f. 1838. De flyttade hit år 1893 från Jonsberg och flyttade härifrån till Skärbäcken år 1895.

 1776 Måns (1726- ) – död, Brita (1733- ), Lisa (1763- ), Anders (1766- ), Hans Petter (1776- ) – död, Stina (1778- ).

 1780 Fredrik (1752- ), Annika (1753- ), Johannes (1779- ). Jämför Nybygget.

1786 Sven (1746- ), Katrina (1748- ), Johannes (1778- ), Maria (1784- ), Anders (1786- ).

1791 Lars (1760- ), Lena (1761- ), Per (1794-04-??- ), Johannes (1796-02-??- ). Flyttade 1799 till Stockaryd.

1799 Johannes (1759- ), Ingeborg, Lisa (1790- ), Maja Lena (1799- ). De flyttade 1809 till Hultsjö.

Änklingen Nils Bengtsson (1796-1868), Bengt Nilsson.

1857 Karl Vilhelm Svensson Lindgren (1831- ), Lena Katarina Nilsdotter (1821- ). De flyttade 1873 till Hjälmseryd.

1874 Sven Gustaf Erlandsson (1830-10-10 (i Gisabo ST)-1906 (i Skärbäcken, Lunnaberg)), Inga Maria Petersdotter (1843- ). De flyttade hit från Kullen. Flyttade 1883 till Hjälmseryd.

1885 Sven Magnus Johannesson (1837- ), Lena Johansdotter (1830-1889 (i Källehult)), Kristina Andersdotter (1854- ) – hustru nr 2. Inflyttade från Hjälmseryd. De flyttade 1892 till Kultan, Biskopsbo.

1893 Sven Gustaf Erlandsson (1830-10-10 (i Gisabo ST)-1906 (i Skärbäcken, Lunnaberg)) – se 1874, Märta Stina Svensdotter (1838 (i Åseda)- ) – hustru nr 2. De flyttade hit från Jonsberg, Ingemarsgården. Flyttade till Skärbäcken 1895.

11. Riket (Ängen)
Torp under Blommedal. Sista inv. Bengt Jönsson, f. 1833, (se även Ängen) och hans första hustru Lisa Maja Svensdotter, f. 1834, d. 1891. År 1880 flyttade de till Riket/Ängen. Huset flyttades sedermera och återfinns idag vid Vinks väg.

1862 Anders Gustav Petersson (1828- ), Anna Kristina Jönsdotter (1833- ). Inflyttade från Voxtorp. Flyttade samma år till Stenshult.

1863 Nils Peter Jönsson/Jonasson (1831- ), Johanna Johansdotter (1833- ). Inflyttade från Östanskog. De bodde kvar 1875.

1875 Bengt Jönsson (1833- ), Lisa Maja Svensdotter (1834-1891), Carolina Rebecka Johansdotter (1846 (i Hjälmseryd)- ) – hustru nr 2. Inflyttade från Stockaryd. De bodde kvar 1905 – i det som senare kallas Ängen.

12. Sjöbo
Backstuga under Sunneby Södergård.

1886 Sven Johannesson Nydahl (1832 (i Hjälmseryd)- ), Anna Charlotta Lundberg (1836-1917), Viktor (1863- ). Inflyttade från Hjälmseryd.

1910 Karl Uno Johansson (1873 (i Hjälmseryd)- ), Anna Justina Josefina Karlsdotter (1875 (i Klinthult)- ). Inflyttade från Sunnerby Södergård.

1919 Bror Axel Fritiof Jonsson (1896- ), Ellen Matilda (1896- ). Inflyttade från Knavramålen.

13. Ängdala
Backstuga under Mölnarp. Sista inv. drängen Anders Pettersson, 1837-1893.

Änkan Maja Gabrielsdotter (1815-1874).

Änkan Anna Lisa Petersdotter (1827-1894). Flyttade 1886 till Sundas, Sunnerby.

Alexander Petersson (1845-1888 (i Ängdala)), Anna Nilssdotter (1837- ). Änkan flyttade 1891 till Ljungsberg, Ingemarsgården.  

Drängen Anders Petersson (1837-1893).

14. Grönemad
Undantagsstuga under Mölnarp för Johan Gabrielsson, den ende som bott här. Han dog 1911. På auktionen samma år såldes lagården för 25 kronor, plockades ner och återuppfördes som verkstad åt målare Ekelöf vid Växjövägen 3. Numera rivet.

Johan Gabrielsson ( -1911).

15. Latan

16. Latebro